Szkolenia dla pracowników masarnii

Szkolenia BHP dla pracowników masarni i ubojni

Szkolenia BHP dla pracowników masarni i ubojni dotyczą pracowników zatrudnianych m.in. przy przetwórstwie i konserwacji mięsa oraz produkcji wyrobów mięsnych. Prowadzone przez nas szkolenia okresowe BHP uwzględniają specyfikę środowiska pracy w masarni i ubojni oraz czynniki, związane z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Szkolenia BHP obejmują omówienie sposobów, które mają na celu zminimalizowanie zagrożeń w miejscu pracy i podniesienie bezpieczeństwa pracy.

Zasady BHP w masarni i ubojni

Podczas organizowanych przez nas szkoleń omawiane są szczegółowe zasady BHP w masarni i ubojni, które obejmują m.in. wymogi dotyczące pomieszczeń masarni i ubojni oraz warunków , jakie powinny być w nich zachowane, a także omówienie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy oraz wymaganych środków ochrony osobistej. W naszej ofercie mamy szkolenia:

okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w ubojniach i masarniach,

okresowe dla pracowników masarni i ubojni, pracujących na stanowiskach robotniczych.

Pracownicy masarni i ubojni objęci są obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych BHP co najmniej raz na 3 lata, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szczególnie zagrożonych – co najmniej raz w roku.