Usługi BHP

Usługi BHP

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców są obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy, dlatego warto oddać je w ręce specjalistom!

Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców są obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Przekazujemy wiedzę w sposób uporządkowany, przyjemny i łatwy do zapamiętania.

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak budowlane, wymagają szkoleń corocznych.

Instruktaż stanowiskowy to też szkolenie!

Dla nowego pracownika oprócz szkolenia BHP ważny jest także instruktaż stanowiskowy.

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi inspektor BHP lub też osoba kompetentna i wyznaczona przez pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy BHP wykonuje przełożony.

Kto powinien odbyć szkolenie?

Chociażby każdy nowo zatrudniony pracownik. Są oni zobowiązany do odbycia ogólnego szkolenia wstępnego!

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Skierowane jest do uczniów, pracowników administracyjno-biurowych , pracowników fizycznych.

Czy wiesz że?

Pierwsze szkolenie okresowe BHP pracownika- należy wykonać pół roku od jego zatrudnienia?

Czy wiesz że?

Nauczyciele i osoby pracujące przed ekranem muszą powtarzać szkolenie raz na 5 lat?

Czy wiesz że?

Pracownicy fizyczni muszą odbyć pierwsze szkolenie do 1 roku od rozpoczęcia pracy?