Szkolenia ppoż.

Pracodawca jest zobowiązany ART. 207PKT1. §1. do wyznaczenia pracowników, których zadaniem będzie zwalczanie pożarów i przeprowadzanie sprawnej ewakuacji. Naszym zadaniem jest przeprowadzanie szkoleń oraz kompleksowa obsługa firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sporządzamy Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (część teoretyczna + część graficzna + plany ewakuacji w formacie min. A3).

Przeprowadzamy również aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W instrukcji zawieramy:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają ze sposobu użytkowania i przeznaczenia
  • wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe oraz sposoby poddawania ich czynnościom konserwacyjnym i przeglądom technicznym
  • sposoby zabezpieczenia prac zagrażających pożarem
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją PPOŻ
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników
  • plany obiektów i ich usytuowanie w terenie przyległym