Wstępne szkolenie BHP – Gliwice

Wstępne szkolenie BHP w Gliwicach to oferta skierowana do osób z okolic Gliwic. Zgodnie z przepisami każdy pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te mają na celu przygotowanie ich do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. Wstępne szkolenie BHP to podstawowy kurs, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, aktualnych przepisów prawa dotyczących tej tematyki. Oprócz szkoleń wstępnych oferujemy również szkolenia okresowe i wiele innych. Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń w formie online, co jest szczególnie korzystne, gdy pracownicy przebywają w różnych placówkach. Szkolenia BHP online są prowadzone na nowoczesnych platformach e-learningowych.

Inne szkolenia

Oferujemy szkolenia prewencyjne oraz szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej skierowane do pracodawców, pracowników, uczniów i wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia swojego albo innych. W czasie szkoleń z pierwszej pomocy uczestnicy poznają podstawowe techniki oraz procedury udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania. Uczą się, jak prawidłowo ocenić stan takiej osoby, jak wezwać pomoc oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Nasze szkolenia mogą być dostosowane do różnych grup odbiorców.

Szkolenia BHP dla różnych grup zawodowych

Nasza oferta szkoleniowa z zakresu BHP obejmuje również kursy dostosowane do specyfiki różnych grup zawodowych. W związku z tym, oprócz szkoleń ogólnych, proponujemy także szkolenia branżowe, które koncentrują się na zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w konkretnym sektorze, takim jak budownictwo, przemysł czy usługi. Dzięki temu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania swojej pracy w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Szkolenia branżowe mogą być realizowane zarówno stacjonarnie, jak i online, co pozwala na elastyczne dostosowanie formy przekazu do potrzeb uczestników. Wszystkie nasze kursy są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, gwarantujących wysoką jakość szkolenia i efektywność przekazywanej wiedzy.