Wstępne szkolenie BHP – Gliwice

Wstępne szkolenie BHP w Gliwicach to oferta skierowana do osób z okolic Gliwic. Zgodnie z przepisami każdy pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te mają na celu przygotowanie ich do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. Wstępne szkolenie BHP to podstawowy kurs, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, aktualnych przepisów prawa dotyczących tej tematyki. Oprócz szkoleń wstępnych oferujemy również szkolenia okresowe i wiele innych. Możliwe jest również przeprowadzenie szkoleń w formie online, co jest szczególnie korzystne, gdy pracownicy przebywają w różnych placówkach. Szkolenia BHP online są prowadzone na nowoczesnych platformach e-learningowych.

Inne szkolenia

Oferujemy szkolenia prewencyjne oraz szkolenia na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej skierowane do pracodawców, pracowników, uczniów i wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia swojego albo innych. W czasie szkoleń z pierwszej pomocy uczestnicy poznają podstawowe techniki oraz procedury udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania. Uczą się, jak prawidłowo ocenić stan takiej osoby, jak wezwać pomoc oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Nasze szkolenia mogą być dostosowane do różnych grup odbiorców.