Obsługa firm

Usługi doradcze

Pomagamy naszym klientom w ramach obsługi firm diagnozować zagrożenia w miejscach pracy, które mogą być uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia pracowników.

 1. Prawo pracy

  Świadczymy usługi obejmujące doradztwo w dziedzinie przepisów prawa pracy w zakresie chociażby wynagrodzeń pracowniczych czy ewidencji czasu pracy pracownika.

 2. Zalecenia instytucji

  Pomagamy we wdrożeniu nakazów instytucji państwowych m.in Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 3. Odwołania od decyzji instytucji

  Zajmujemy się doradztwem w zakresie odwoływania się od decyzji organów państwa. Podchodzimy do tego w sposób kompleksowy i każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

 4. Ocena ryzyka zawodowego w organizacji

  Opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego to podstawa profesjonalnej analizy BHP. Proces badania ryzyka przeprowadzamy zgodnie ze sprawdzonymi i uznanymi metodami oraz technikami.

Ocena ryzyka zawodowego

Etapy oceny ryzyka zawodowego to m.in : kategoryzacja sposobu realizacji obowiązków na danym stanowisku pracy, rozpoznanie zagrożeń środowiska pracy np. chorób i wypadków.

Określenie stopnia zagrożenia dla środowiska w otoczeniu firmy, analiza ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego i zalecenie środków profilaktycznych. Muszą one być spójne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zobacz więcej

Audyty BHP w firmach

Zadaniem działu BHP jest sporządzanie analiz stanu BHP. Analizę należy zlecać przynajmniej raz na rok. Powinno leżeć to w kompetencjach działu BHP.

 1. Audytujemy zakłady pracy

  Na podstawie przeprowadzonych przez nasz zespół działań, oceniamy występujące ryzyko i identyfikujemy ewentualne zagrożenia występujące w środowisku pracy.

 2. Przekazujemy klientowi raport z wizyty

  Na podstawie naszych działań tworzymy raport z przebiegiem wizyty. Znajdują się w nim zarówno informacje pozytywne, jak i odnotowane nieprawidłowości.

 3. Przedstawiamy możliwe rozwiązania

  Po prezentacji raportu przedstawiamy rozwiązania (wybór pozostawiamy oczywiście klientowi), które według nas mogą poprawić poziom bezpieczeństwa załogi.

 4. Kontrolujemy przebieg zmian

  Pomagamy wdrażać zmiany, które nasi klienci postanowią wprowadzić do swojej firmy. Monitorujemy na bieżąco efektywność wprowadzonych zmian, pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami.

 1. Szkolenia wstępne

  Przepisy prawa wskazują, że bez aktualnych badań BHP w pracy pracownik nie ma możliwości startu. Sprawdź naszą ofertę, aby zacząć bezpiecznie pracować!

 2. Szkolenia okresowe

  Dla tych, którzy pracują lecz ich ważność badań się kończy. Firma BHP Inka nie zapomina! Wejdź i poszerz swoja wiedzę z zasad dzięki profesjonalnemu zespołowi ze Śląska.

 3. Szkolenia dla twoich potrzeb

  Nie zależnie od branży BHP Inka wyszkoli Cię dzięki profesjonalnemu zespołowi ekspertów z rejonów województwa śląskiego oraz małopolski. Ciągle poszerzamy obszar działania!

 4. PPOŻ I e-learning

  Internet. Ten obszar nie jest dla nas obcy! Dajemy Ci wiedzę z zakresu PPOŻ i BHP również w Internecie, aby było łatwiej i wygodniej dla Ciebie. Możesz nam zaufać!

Obszar

Doradztwo w dziedzinie prawa pracy

Jesteśmy specjalistą w zakresie doradztwa w dziedzinie prawa pracy. Służymy pomocą właścicielom firm o zróżnicowanej wielkości – a zatem zarówno przedsiębiorcom, którzy prowadzą wielkie podmioty, jak i tym, którzy zajmują się mniejszymi, rodzinnymi działalnościami. Służymy wsparciem przedstawicielom różnych branż. Prawo pracy to szeroki i złożony zasób konkretnej, specjalistycznej wiedzy, stąd warto polegać na wiedzy i doświadczeniu osób, które w tym zakresie dysponują obszernymi kompetencjami.

Obowiązki i prawa Pracownika/ Pracodawcy

Do obowiązków pracownika należy sumienne i wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych. Z kolei do pracodawcy należy m.in przestrzegania czasu pracy oraz dbanie o zasady BHP.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy jest zapisem godzin pracy przepracowanych przez pracownika. Przestrzeganie ilości godzin pracy leży po stronie pracodawcy. Obecnie coraz częściej używa się elektronicznej ewidencji czasu pracy.

Urlopy pracownicze

Urlop to czas wolny od pracy. Każdy pracownik ma prawo do płatnego, nieprzerwanego urlopu w ciągu roku. Pracownicy, którzy są zatrudnieni krócej niż 10 lat, mają prawo do 20 dni. Jeśli pracuje powyżej 10 lat- 26 dni.

Prawa kobiet

Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na przestrzeganie prawa kobiet w pracy. Jest to temat, który jest coraz częściej poruszany w ogólnej dyskusji i cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników.

Szkolenia BHP dla pracodawców

Warto podkreślić, że organizujemy też szkolenia BHP dla pracodawców. Kurs tego typu jest obowiązkowy dla każdej osoby, która zatrudnia innych ludzi. Już od momentu zatrudnienia pierwszej osoby, pracodawca jest zobowiązany przejść szkolenie tego rodzaju. Uzyskane tą drogą uprawnienia oraz wiedza są aktualne przez pięć lat, a po ich upływie należy ponownie zgłosić się na szkolenie BHP dla osób kierujących pracą innych.

Obok wspomnianego już typu szkoleń BHP dla pracodawców oferujemy też kursy, dzięki którym pracodawcy mogą nabyć kompetencje pozwalające im szkolić pracowników. Uprawnienia, które możesz uzyskać tą drogą, są również ważne przez pięć lat, a po upływie wspomnianego czasu należy je odnowić. Oferowany kurs jest sporym udogodnieniem oraz sposobem na poczynienie znaczących oszczędności. Warto bowiem podkreślić, że przedsiębiorca, który posiada wiedzę pozwalającą mu na szkolenie podwładnych, nie musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, które należy mieć na uwadze, gdy pojawia się obowiązek przeszkolenia nowego pracownika.

 1. Kompleksowe podejście

  Jeśli szukasz profesjonalistów, którzy efektywnie przeszkolą pracodawców i całą kadrę, a także zapewnią Ci kompleksowe doradztwo w zakresie BHP, to trafiłeś we właściwe miejsce!

 2. Znajomość przepisów prawa

  Obsługujemy klientów, którzy potrzebują pomocy w zakresie prawa pracy. Jesteśmy firmą, która pomoże lub doradzi w jaki sposób rozwiązać daną trudność. Możesz na nas liczyć!

 3. Indywidualne podejście

  Każdy klient to dla nas osobny przypadek. Zdajemy sobie sprawę, że liczycie Państwo na naszą skuteczność w działaniu- nie zostawiamy naszych klientów samym sobie!

 4. Praktyka i teoria

  Szkolenia, które tworzymy opieramy na wiedzy merytorycznej i praktycznej. Połączenie tych dwóch elementów daje najlepsze efekty dydaktyczne, które widzimy w wynikach egzaminów!

Decyzje instytucji: wdrażanie i odwoływanie

Jako firma zajmujemy się wdrażaniem nakazów instytucji państwowych w firmie. Doradzamy również jak usunąć uchybienia lub odwołać się od decyzji organów kontrolnych.

Doradzamy w ocenie ryzyka zawodowego pod kątem BHP, instrukcji stanowiskowych BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Odwołujemy się od decyzji: PIP, PIS, PSP, UDT, OUG, ZUS. Nie boimy się działać przed Instytucjami dla dobra naszych klientów. Każda sprawa, z którą przychodzą do nas nasi klienci to dla nas wyzwanie!