Obsługa firm

Szukasz profesjonalistów, którzy zapewnią efektywne szkolenie BHP dla pracodawców i całej kadry?

Jesteś we właściwym miejscu!

Prawo pracy

Świadczymy usługi obejmujące doradztwo i pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy związane z:

 • wynagrodzeniem za pracę,
 • świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy,
 • stosunkiem pracy,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),
 • obowiązkami pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy,
 • czasem pracy i jego ewidencją,
 • ochroną pracy kobiet,
 • urlopami pracowniczymi,
 • prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika.

Naszymi Klientami są firmy ze Śląska, który jest podstawowym terenem działań BHP INKA, a także przedsiębiorstwa z całej Polski. Współpracowaliśmy z placówkami m.in. z Będzina, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Sosnowca, Mikołowa, Tychów czy Rudy Śląskiej.

 

Nakazy PIP, PIS, PSP, UDT, OUG, ZUS

Pomagamy we wdrożeniu nakazów PIP, PIS, PSP, UDT, OUG, ZUS, wynikających z przeprowadzonej  kontroli w firmie. Doradzamy również jak usunąć uchybienia lub odwołać się od decyzji.

Decyzje organów kontrolnych obejmują:

 • ocenę ryzyka zawodowego pod kątem BHP,
 • szkolenie wstępne lub okresowe (np. dla służb) z zakresu BHP,
 • instrukcje stanowiskowe BHP,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

System Zarządzania BHP – Ryzyko zawodowe BHP

Działanie tego systemu jest konieczne praktycznie w większych firmach. Z jego wprowadzenia wynika wiele korzyści, takich jak:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w firmie,
 • stworzenie skutecznych procedur zapobiegających wypadkom (co skutkuje obniżeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe),
 • wzrost wydajności oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych z odszkodowań za niezdolność do pracy,
 • obniżenie kosztów odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia,
 • łatwiejsze zaplanowanie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznej pracy,
 • wymierne korzyści zdrowotne i socjalne.

Ochrona środowiska

Naszym zadaniem jest pomoc w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Przygotowujemy również operaty wodnoprawne czy uzgodnienia.

W ramach naszych usług BHP:

 • przygotowujemy opracowania środowiskowe oraz dokumentacje konieczne by ocenić oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w celu ochrony przyrody,
 • sporządzamy dokumentację środowiskową w celu uzyskania decyzji administracyjnych odnoszących się do ochrony i korzystania ze środowiska,
 • naliczamy opłaty środowiskowe,
 • wykonujemy sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich,
 • sporządzamy programy ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,
 • przeprowadzamy przeglądy i audyty ekologiczne,
 • mierzymy hałas i zapylenie środowiskowe na stanowiskach pracy, ich wpływ na zatrudnionych.