Sprzedaż gaśnic płynowych ABF

BHP Inka prowadzi sprzedaż gaśnic płynowych ABF, które mają uniwersalne zastosowanie – warto umieścić je zarówno w domu, np. w salonie czy kuchni, jak i w garażu czy aucie. Sprzęt ten gasi wszystko wokół nas, w tym oleje na patelni, żelazko pod napięciem do 1000 V, benzynę i rozpuszczalnik, a także ciała stałe typu drewno, słoma czy papier. Jest to tzw. gaśnica czysta, ponieważ w przeciwieństwie do proszku, nie pozostawia ona mnóstwa negatywnych skutków w gaszonych pomieszczeniach, takich jak zabrudzenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem sprzętu gaśniczego, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Sprzedaż gaśnic płynowych prowadzimy na terenie Katowic i całego województwa śląskiego. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Gaśnica ABF należy do podręcznego sprzętu gaśniczego, a więc przeznaczonego do tłumienia pożarów w ich początkowej fazie. Wyróżnia się niewielkim ciężarem i prostotą użytkowania, dzięki czemu jej obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Sprzęt uruchamiany jest ręcznie i może być obsługiwany przez osoby dorosłe. W celu utrzymania go w należytym stanie na wypadek pożaru trzeba poddawać go czynnościom konserwacyjnym i kontrolom. Przeglądy gaśnic należy wykonywać zgodnie z zaleceniami ich producenta, nie rzadziej niż raz do roku.

Oprócz gaśnic do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:

 • hydronetki,
 • koce gaśnicze,
 • sita kominowe,
 • tłumice,
 • hydranty wewnętrzne.

Rodzaje gaśnic

Gaśnice to sprzęt przeciwpożarowy, który można spotkać praktycznie wszędzie: w sklepach, garażach, biurach czy samochodach. Zawarty w nich środek gaśniczy wyrzucany jest na zewnątrz pod wpływem ciśnienia wewnętrznego, które może być zakumulowane (występujące stale) lub wytwarzane na skutek uwolnienia gazu pomocniczego.

Gaśnice można podzielić na:

 • przenośne – o masie do 20 kg,
 • przewoźne – o masie większej niż 20 kg, osadzone zazwyczaj na kołach.

Oba rodzaje uruchamiane są ręcznie i bez większego problemu mogą być przenoszone czy transportowane w inne miejsce. Butle wieszane są na ścianie za pomocą specjalnego zaczepu i haka bądź ustawione w obejmie na podłodze. Czas działania gaśnic jest dosyć krótki i uzależniony od wielkości butli, co zostało rozpisane w tabeli poniżej. Szczegółowe informacje na temat specyfikacji sprzętu i jego użytkowania znajdą Państwo na etykiecie.

  Wielkość napełnienia [kg] lub [dm3]

  Czas działania, minimum, [s]

  do 3

  6

  powyżej 3 do 6

  9

  powyżej 6 do 10

  12

  powyżej 10

  15

 

W zależności od rodzaju środków gaśniczych, jakie zawierają gaśnice, dzieli się je na:

 • proszkowe,
 • śniegowe,
 • pianowe.

Ze sprzedaży wycofane zostały natomiast gaśnice halonowe, wykorzystywane niegdyś do gaszenia pożarów cieczy palnych, chemikaliów, gazów, a także urządzeń elektrycznych i elektronicznych pod napięciem. Ich produkcję wstrzymano ze względów ekologicznych, ponieważ zawarty w nich halon działał negatywnie na środowisko, przyczyniając się do powstawania dziury ozonowej.

Z użytku wycofane zostały także:

 • gaśnice tetrowe,
 • gaśnice w butlach z tworzyw sztucznych lub nitrowanych,
 • gaśnice o wybrakowanych częściach zamiennych,
 • gaśnice uruchamiane poprzez odwrócenie do góry dnem lub odwrócenie i uderzenie o podłoże.

Dobór gaśnic do danego obiektu powinien być dostosowany do typów pożarów, które mogą w nim wystąpić. Wyróżniamy 5 typów pożarów:

  Lp.

  Grupy pożarów

  Oznaczenie

  Środki gaśnicze

  A

Pożar ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których występuje zjawisko żarzenia itp. drewna, węgla, papieru, tkanin, itp.

Pożar ciał stałych

woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze ABC

  B

Pożar cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze itp. benzyna, alkohole, tłuszcze, smoła, itp.

Pożar cieczy palnych

piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze BC

  C

Pożary gazów palnych itp. metan, propan, gaz miejski, itp.

Pożary gazów palnych

proszki BC, dwutlenek węgla

  D

Pożary metali lekkich reagujących z wodą, itp. pożary sodu, magnezu.

Pożary metali lekkich

specjalne proszki gaśnicze.

  F

Pożary tłuszczów i olejów
w urządzeniach kuchennych

Pożary tłuszczów i olejów

specjalne piany gaśnicze

Gaśnice proszkowe

Gaśnice proszkowe w zależności od rodzaju proszku gaśniczego, którym zostały wypełnione, służą do gaszenia pożarów z grup AB i C lub B i C. Ponieważ mają syfonową budowę, należy używać ich w pozycji pionowej. Proszek wyrzucany jest na zewnątrz pod wpływem działaniu azotu lub dwutlenku węgla i wydostaje się przez dyszę bądź wężyk zakończony prądownicą. Butla ze środkiem gaśniczym wyposażona jest w dźwignię uruchamiającą zawór lub w zbijak, który odpowiada także za uruchomienie butli z gazem-wyrzutnikiem, zwanym też gazem napędowym.

Gaśnice proszkowe pod kątem budowy dzielą się na:

 • gaśnice pod stałym ciśnieniem,
 • gaśnice z tzw. nabojem.

Gaśnica proszkowa 4kg

Przykładowa gaśnica proszkowa 4 kg, do gaszenia pożarów typu ABC.

 

schemat

Budowa gaśnicy proszkowej.

 

Gaśnica śniegowa – CO2

Gaśnica śniegowa (CO2) służy do gaszenia pożarów z grupy B i C. Cylindryczna butla wypełniona jest skroplonym dwutlenkiem węgla, który po wydostaniu się na zewnątrz osiąga temperaturę ok. -80oC. Zbiornik wyposażony jest w zawór i wężyk, na którego końcu znajduje się dysza wylotowa lub w przypadku mniejszych gaśnic króciec z dyszą.

Zalecenia użytkowania:

1) zerwać plombę zabezpieczającą,
2) uruchomić zawór,
3) skierować strumień środka gaśniczego w stronę ogniska pożaru, trzymając gaśnicę w pozycji pionowej,
4) zamknąć zawór po przygaszeniu płomienia.

Gaśnicy CO2 nie wolno wykorzystywać do gaszenia ludzi.

gaśnica śniegowa 5kg

Przykładowa gaśnica śniegowa 5 kg, do gaszenia pożarów typu BC

 

gaśnica śniegowa

Budowa gaśnicy śniegowej

Gaśnica pianowa

Gaśnica pianowa to sprzęt przeciwpożarowy stosowany przy pożarach z grupy A i B. Butla wypełniona jest wodnym roztworem środka pianotwórczego i ma cylindryczny kształt, przez co należy używać jej jedynie w pozycji pionowej. W celu uruchomienia sprzętu na miejscu pożaru należy zerwać plombę zabezpieczającą i wcisnąć zbijak. Spowoduje to wypełnienie gaśnicy gazem napędzającym, pod wpływem czego po otworzeniu zaworu wytworzy się piana, której strumień należy skierować w stronę głównego ogniska ognia. Chcąc wstrzymać działanie gaśnicy, należy zwolnić dźwignię prądownicy.

Gaśnica pianowa

Przykładowa gaśnica pianowa 9 kg, do gaszenia pożarów typu AB

 

Gaśnica pianowa schemat

Budowa gaśnicy pianowej

HydrotekiHydroteki

Wśród podręcznych sprzętów gaśniczych znajdują się także hydroteki, a więc zbiorniki na wodę o pojemności od 15 do 20 l. Ich charakterystycznym elementem jest pompa ssąco-tłocząca, pod której wpływem środek gaśniczy wyrzucany jest na zewnątrz przez wąż i prądownicę. Hydroteka, podobnie jak i gaśnice, napędzana jest ręcznie.

Wyróżnić można:

 • hydroteki wodne (w połączeniu z rozpryskiwaczem możliwe podawanie prądów zwartych lub rozproszonych),
 • hydroteki pianowe.

 

Koce gaśnicze

Koce gaśnicze wykonane z włókna szklanego pozwalają na odcięcie dopływu powierza do palących się przedmiotów. Ich powierzchnia wynosi ok. 3 m2, co oznacza, że nadają się one do tłumienia jedynie niewielkich źródeł ognia, znajdujących się w pobliżu osób gaszących pożar. Warto zaznaczyć, że koce są materiałami przeciwpożarowymi wielokrotnego użytku i nie powodują szkód na gaszonych przedmiotach oraz nadają się do gaszenia palących się ubrań.

Zasady użytkowania:

 • przykryć szczelnie zarzewie ognia poczynając od swojej strony,
 • koc można zarzucić zarówno na płonący przedmiot, jak i palącą się ciecz.

Koce z włókna szklanego zastąpiły koce plecione z włókien konopi i azbestu.

koce gaśnice

Koc gaśniczy szklany

Sita kominowe

Sita kominowe, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są do gaszenia pożarów sadzy, do których dochodzi w przewodach kominowych m.in. na skutek zbytniego zanieczyszczenia kanału. Sita przyduszają płomień i zapobiegają ucieczce sadzy na zewnątrz, która mogłaby doprowadzić do pożaru pobliskich zabudowań.

Specyfikacja produktu:

 

 • rama stalowa 60×60 cm,
 • siatka wewnętrzna – średnica otworów 3×3 mm.

Sita kominowe

Tłumice

Do sprzętu gaśniczego zaliczyć można także tłumice, które wyglądem przypominają łopaty. Służą one do gaszenia palących się traw oraz innej roślinności. Tłumice składają się z metalowej części roboczej, którą należy uderzać w źródło ognia oraz z drewnianego trzonka.

Tłumice

Tłumica z metalową częścią roboczą.

 

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne to stałe urządzenia wchodzące w skład wodociągowej instalacji przeciwpożarowej. Pełnią niezwykle ważną funkcję, ponieważ umożliwiają szybki i stały dostęp do wody podczas akcji gaśniczej. Na ich budowę składają się elementy takie jak zawór, wąż, prądownica i zwijadło. Całość zamknięta jest w specjalnej szafce. Hydranty wewnętrzne dzielą się na modele o średnicy 25, 33 oraz 52 mm i mogą być montowane natynkowo lub wnękowo.

Budowa hydrantu wewnętrznego

Budowa hydrantu wewnętrznego