Przegląd Gaśnic

Przeglądy gaśnic

W ramach naszych usług wykonujemy przeglądy gaśnic, zarówno przenośnych, jak i przewoźnych oraz prace konserwacyjne.

Kontrola

Podczas czynności kontrolnych sprawdzany jest stan techniczny sprzętu w celu wyeliminowania ryzyka usterek. Regularne przeglądy gaśnic zwiększają szansę na szybkie ugaszenie pożaru.

Przegląd i konserwacja

Przegląd sprzętu gaśniczego: naprawa czy konserwacja, powinien być potwierdzony specjalnym protokołem.

Zaufaj Firmie InkaBHP

Przegląd i czynności konserwacyjne wymagają posiadania odpowiedniego oprzyrządowania, warto powierzać je certyfikowanym firmom, takim jak BHP Inka.

Sprzęt gaśniczy

Po jego przeprowadzeniu kontroli na gaśnicach i hydrantach powinna znaleźć się specjalna nalepka, tzw. kontrolka informującą m.in. o dacie ważności przeglądu.

Ochrona przeciwpożarowa

Do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zobligowany jest każdy właściciel budynku oraz jego najemca.

Przed przeglądem gaśnicy

Czynnościom konserwacji należy poddawać gaśnice z zerwanymi plombami i końcem terminu ważności

I krok w przeglądzie gaśnicy

Przed przystąpieniem do przeglądu gaśnicy pod kątem technicznym, należy porównać trwałe oznakowanie sprzętu na zbiorniku z danymi z etykiety.

Zapamiętaj!

Przy przeglądzie kontroli poddaje się także drożność węży i poziom manometru oraz napełnienie butli środkiem gaśniczym i stan czynnika wyrzutowego.

II krok w przeglądzie gaśnicy

Następnym krokiem są oględziny zewnętrzne, w tym sprawdzenie stanu elementów gaśnicy takich jak plomby, zawleczki, połączenia gwintowe.