System Zarządzania BHP

Klucz do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Celem systemu zarządzania BHP są działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zbudowany jest na przepisach i dokumentacji.

System Zarządzania BHP

System Zarządzania BHP służy do utrzymania odpowiednich warunków pracy. Jego wdrożenie wymaga między innymi zaangażowania pracowników, wykonania audytów i dokumentacji.

System Zarządzania BHP

Doradzamy i pomagamy we wdrażaniu Systemu Zarządzania BHP w Twojej firmie.

Ochrona środowiska

Działamy kompleksowo. Zajmujemy się kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym.

System Zarządzania BHP

Wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z odszkodowaniami za niezdolność do pracy. Gwarantuje wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników w Twojej firmie.

System Zarządzania BHP

Zapewnia łatwiejsze planowanie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznej pracy oraz daje wymierne korzyści zdrowotne i socjalne.

Ochrona środowiska

Pomagamy w ustaleniu wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji środowiskowej.

Ochrona środowiska

Dokonujemy przeglądów i audytów ekologicznych oraz mierzeniem hałasu i zapylenia środowiskowego na stanowiskach pracy. Mierzymy wpływ tych czynników na pracowników.

Zarządzanie BHP

System Zarządzania BHP jest konieczny praktycznie w każdej większej firmie. Wdrożenie takiego systemu jest inwestycją, która przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Zaletą wdrożenia systemu zarządzania BHP jest wpływ na obniżenie składek ubezpieczenia wypadkowego, a także zmniejszenie kosztów ponoszonych z odszkodowań za niezdolność do pracy.

System Zarządzania BHP, jest rozwiązaniem systemowym, zwiększa on świadomość pracowników, uczy sposobów reagowania na wypadek wystąpienia niepożądanego incydentu.

Ochrona środowiska

Zajmujemy się dokumentacją związanymi z oddziaływaniem firmy na środowisko. Wierzymy, że przyczyniamy się do zwiększenia dobrostanu środowiska, otoczenia Twojej firmy.

Kompleksowo zajmujemy się dokumentacją Twojej firmy, związaną z ochroną środowiska, załatwiamy potrzebne zaświadczenia do instytucji związanych ze środowiskiem naturalnym.

Jako firma podejmujemy się także audytów środowiskowych m.in pomiaru zapylenia powietrza czy hałasu. Taki audyt może utrzymać pracowników w dobrej kondycji psychofizycznej.

Zalety systemu zarządzania BHP

System zarządzania BHP to zintegrowany system procedur, norm, instrukcji i działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy. Jest to kompleksowe podejście, obejmujące zarówno strategie prewencyjne, jak i działania reagujące na ewentualne zagrożenia zdrowia czy życia pracowników. Podstawowe cele systemu zarządzania BHP to:

  • zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
  • zminimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych,
  • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągłe doskonalenie procesów związanych z BHP.

System BHP umożliwia zaplanowanie i wdrożenie działań mających na celu poprawę stanu BHP w firmie. Planowanie powinno uwzględniać wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz potrzeby informacyjne i szkoleniowe pracowników. Podstawą wprowadzenia systemu zarządzania BHP jest tzw. polityka BHP, czyli dokument opisujący cele, zasady i strategie działania firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezbędnym elementem systemu zarządzania BHP są także szkolenia BHP w Katowicach oraz audyty BHP, które służą ocenie zgodności funkcjonującego systemu zarządzania BHP z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymaganiami wewnętrznymi firmy. Audyty pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz opracowanie działań naprawczych, na przykład w postaci aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Ciągłe doskonalenie to podstawowa zasada nowoczesnych systemów zarządzania BHP opartych na normie ISO 45 001, w których niezwykle ważną rolę odgrywa współudział pracowników.