Szkolenia ppoż.

Szkolenia ppoż. – zapraszamy do współpracy Klientów z Sosnowca, Katowic, a także pozostałych części Śląska

Pracodawca jest zobowiązany ART. 207PKT1. §1. do wyznaczenia pracowników, których obowiązkiem będzie zwalczanie pożarów i przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Naszym zadaniem z kolei jest przeprowadzanie szkoleń ppoż. oraz kompleksowa obsługa firmy w zakresie tejże ochrony.

Sporządzamy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W jej skład wchodzi część teoretyczna, graficzna, plan ewakuacji w formacie min. A3).

Przeprowadzamy również aktualizacje i sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Zawieramy w niej:
  • warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają ze sposobu użytkowania i przeznaczenia,
  • wyposażenie w gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, sposoby poddawania ich czynnościom konserwacyjnym, a także przeglądom technicznym,/li>
  • sposoby zabezpieczenia prac zagrażających pożarem,
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi,
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją ppoż,
  • zadania, a także obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników,
  • plany obiektów, ich usytuowanie w terenie przyległym,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru czy innego miejscowego zagrożenia.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług ppoż. i BHP!