Szkolenia PPOŻ

Kilka informacji o ppoż

Zapoznaj się z podstawową wiedzą na temat szkolenia ppoż. Z naszymi materiałami i po spotkaniach z fachowcami z rejonu śląskiego dowiesz się jak zachować się w sytuacji pożaru. Szkolenie PPOŻ w BHP-Inka stanowią część szkolenia podstawowego i są obowiązkowe dla wszystkich nowo-zatrudnionych osób ale także dla praktykantów.

 1. Zagadnienia szkoleniowe

  Obowiązujące przepisy oraz instrukcje ppoż.; zagrożenia pożarowe oraz przyczyna powstawania pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanego stanowiska pracy.

 2. Zagadnienia szkoleniowe

  Zasady alarmowania straży pożarnej na wypadek pożaru; obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego; ogólne zasady postępowania w razie powstania pożaru oraz sposoby jego ograniczania.

 3. Szkolenia ppoż muszą być dostosowane do stanowiska pracy

  Konkretny zakres materiału szkolenia przeciwpożarowego nie jest ustalony, jednak wiemy, że zagadnienia na tym szkoleniu muszą być dostosowane do stanowiska danego pracownika.

 4. Zabezpieczenia PPOŻ

  1. przepusty przeciwpożarowe, 2. zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowych, 3. zabezpieczenie ppoż szachtów oddymiających, 4. konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego.

matches

Wystarczy iskra...

W jakiej sytuacji kurs ppoż może być ważny i nie sposób go pominąć? Na przykład gdy jesteś jesteś właścicielem stacji paliw. Paliwo- to ryzyko pożaru!

Wystarczy iskra, aby paliwo wlewane do baku samochodu eksplodowało. Nie trzeba wiele, aby cały obiekt stanął w płomieniach. Dlatego na stacjach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Więcej
fireman

InkaBHP i ppoż

Jako firma zajmujemy się konserwacją i naprawą sprzętu gaśniczego. Dokonujemy przeglądu technicznego gaśnic oraz innego sprzętu. Pomagamy przy tworzeniu procedur związanych z ppoż.

 1. Konserwacja sprzętu gaśniczego

  Sprzęt gaśniczy musi być poddany obowiązkowemu przeglądowi. W skład sprzętu gaśniczego wchodzą m.in: gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze.

 2. Instrukcja pożarowa

  Celem instrukcji pożarowej jest stworzenie m.in planu ewakuacji pracowników, ustalenie drogi pożarowej oraz wyznaczenie osoby, która będzie koordynowała akcje ewakuacyjną.

 1. Stacje benzynowe i palenie papierosów

  Aby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, na terenie wszystkich stacji benzynowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i zapalania ognia.

 2. Szkolenia ppoż- dla własnego bezpieczeństwa

  Warto zapisywać się na takie kursy nie tylko z obowiązku pracodawcy ale również dla własnego bezpieczeństwa ale także innych, więc zacznij już dziś razem z nami.

 3. Szkolenia ppoż- warto je powtarzać.

  Specjaliści zalecają także szkolenia okresowe, w tracie których możliwe jest przypomnienie najważniejszych wiadomości oraz przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych.

 4. Wiedza z zakresu ppoż- moze uratować życie

  Nie można zapomnieć o tym, że pracodawca również powinien znać zasady PPOŻ i wziąć udział w szkoleniu. Wiedza na temat kroków podczas wystąpienia pożaru- może uratować komuś życie!

Działanie przeciwpożarowe

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Nasza firma zajmuje się tworzeniem i aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego która obejmuje m.in. organizację ewakuacji ludzi.

school 1

Plany obiektów i sposoby działania

Tworzymy plany obiektów oraz ustalamy sposoby postępowania na wypadek pożaru czy innego miejscowego zagrożenia. Ustalamy obowiązki ppoż użytkowników obiektu.

fire

Sposoby zabezpieczenia budynków

Wdrażamy sposoby zapoznania się użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją ppoż. Ustalamy warunki i organizację ewakuacji ludzi a także sposoby zabezpieczenia prac zagrażających pożarem.

configure 1

Konserwacja i zakup

Ustalamy sposób konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego. Wyposażamy w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash 1
Ochrona przed pożarem

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Według art. 207 PKT1. §1. kodeksu pracy pracodawca musi wyznaczyć pracowników, którzy będą zobowiązani do zarządzania podczas pożaru i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji.

Zajmujemy się sporządzaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów.

Działanie przeciwpożarowe

Konserwacja gaśnic i hydrantów

Do świadczonych przez nas usług związanych z ochroną przeciw pożarową zaliczają się również działania związane z konserwacją oraz regeneracją gaśnic i hydrantów.

Bardzo ważne jest więc prawidłowe działanie sprzętu przeciwpożarowego. Zapewniają to nie tylko prace konserwacyjne, ale również regularne przeglądy. Gaśnice powinny być poddawane przeglądom raz w roku. Bez skutecznego i sprawnego sprzętu gaśniczego- zwiększa się ryzyko zbyt późnego opanowania sytuacji w przypadku pożaru.

wrench

Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Warto podkreślić, że oferujemy też aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Aktualizacja może okazać się niezbędna po zmianach sposobu użytkowania budynku, ale też wówczas, gdy zmianie ulegnie technologiczne wykorzystanie konkretnych partii obiektu lub linii produkcyjnych. Co jednak najistotniejsze, aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów są również wymagane okresowo, co powinno mieć miejsce minimum raz na dwa lata.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest niezbędna w budynkach oraz strefach zagrożonych pożarami oraz ryzykiem wybuchu. Wspomniana instrukcja jest również niezbędna w obiektach o znaczącej kubaturze, a także w miejscach otwartych, które stwarzają ryzyko wystąpienia pożaru – dobrym przykładem jest tu chociażby składowisko odpadów komunalnych.

 

Ile kosztuje sporządzenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu?

Sporządzenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu może wahać się co do ceny. Każdorazowo ustalamy konkretny kosztorys, który wpisuje się w specyfikę danej działalności oraz wielkość, kubaturę obiektu i liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Jeśli więc interesują Cię konkretne szczegóły z tego zakresu, serdecznie zachęcamy do kontaktu już dziś!

 

 

Postępowanie w przypadku pożaru

Każdy pracownik czy klient sklepu itp. powinien posiadać wiedzę jak postępować w przypadku zagrożenia pożarowego.

Kompleksowe działanie firmy InkaBHP

Jesteśmy firmą, która oprócz m.in przeprowadzania szkoleń zajmuje się także konserwacją, doradztwem w zakresie zakupu sprzętu gaśniczego. Działamy kompleksowo w obszarze BHP.

ccc

Przeglądy sprzętu gaśniczego

Przeprowadzamy przeglądy sprzętu gaśniczego, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

ccc

Doradztwo w zakupie

Świadczymy również pomoc w zakresie wymiany i zakupu elementów gaśniczych m.in węży czy hydrantów.

asddassdasad