Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego na Śląsku — szkolenia ppoż.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierają niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Zajmujemy się zarówno sporządzaniem od podstaw, jak i ich aktualizacją. Zapraszamy!

Według art. 207 PKT1. §1. kodeksu pracy pracodawca musi wyznaczyć pracowników, którzy będą zobowiązani do zwalczania pożarów i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji. Oferujemy szkolenia ppoż., które rzetelnie przygotują kadrę na wypadek zagrożenia pożarowego.

Sporządzimy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów. Każdy taki dokument część teoretyczną, graficzną oraz plan ewakuacji w formacie min. A3.

Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Zajmujemy się również aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która obejmuje:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają ze sposobu użytkowania i przeznaczenia obiektu,
  • wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
  • sposoby konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego,
  • sposoby zabezpieczenia prac zagrażających pożarem,
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi,
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją ppoż.,
  • obowiązki użytkowników obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • plany obiektów oraz ich usytuowanie w terenie przyległym,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru czy innego miejscowego zagrożenia.

Do świadczonych przez nas usług związanych z ochroną przeciw pożarową zaliczają się również działania związane z konserwacją oraz regeneracją gaśnic i hydrantów. Są to podstawowe urządzenia, które zapobiegają zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się ognia. Bardzo ważne jest więc ich prawidłowe działanie, co zapewniają nie tylko prace konserwacyjne, ale również regularne przeglądy. Zgodnie z przepisami prawnymi, gaśnice powinny zostać poddawane przeglądom raz w roku. Nasza firma przeprowadza przeglądy profesjonalnie i rzetelnie, dlatego też zachęcamy do powierzenia nam tego zadania. Świadczymy również pomoc w zakresie wymiany i zakupu tych elementów.

Żeby dowiedzieć się więcej o sporządzaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz innych naszych usługach, zapraszamy do kontaktu!