Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracodawców, kierujących innymi pracownikami i pracowników – BHP INKA zaprasza do zapoznania się z ofertą i naszymi wytycznymi

Szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe BHP

Kierowane jest do uczniów, praktykantów oraz pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie wstepne bhp kierowane jest także dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inżynieryjno-technicznych. Bez względu na formę zatrudnienia szkolimy również zleceniobiorców, stażystów i praktykantów.

Pracodawca na podstawie Rozporządzenia Min. Gosp. i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. z pożn. zm. jest zobowiązany do przeprowadzania szkolenia BHP. Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi inspektor BHP lub też osoba kompetentna i wyznaczona przez pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy BHP wykonuje przełożony lub pracodawca na stanowisku zatrudnionego. Każdy nowozatrudniony jeszcze przed podjęciem pracy jest zobowiązany do odbycia ogólnego szkolenia wstępnego BHP, a także instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić również przy przenoszeniu pracownika na inne stanowisko).

Dowiedz się więcej o szkoleniach okresowych BHP

Dla służb bhp, pracodawców, kadry kierowniczej, a także pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i robotniczych. Częstotliwość okresowych szkoleń BHP dla stanowisk robotniczych ustanowiona jest w przedziale od jednego roku do 3 lat i zależy od stopnia niebezpieczeństwa pracy oraz uznania pracodawcy. Prace szczególnie niebezpieczne a do takich zaliczamy np. prace budowlane wymagają szkoleń corocznych. Pracodawcy, kierujący pracownikami, a także pracownicy biurowi, inżynieryjno-techniczni oraz służba BHP mogą odbyć takie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego- online. Dla tych osób częstotliwość szkolenia BHP realizowanego przez internet wyznaczona jest na okres 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP , pracodawców i kierujących innymi pracownikami powinno odbyć się w czasie do pół roku od podjęcia zatrudnienia. Okres ten wydłużony jest do roku w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, kadry służby zdrowia, administracji szkół i innych placówek oświatowych, a także specjalistów z jednostek badawczo-naukowych i służb bhp.

Kadra nauczycielska i pracująca przy monitorze ekranowym jest zobowiązana do powtarzania szkoleń przynajmniej raz na 5 lat. Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni odbyć pierwsze szkolenie do 1 roku od podjęcia pracy (następne co najmniej raz na 3 lata). W przypadku wykonywania aktywności szczególnie niebezpiecznych szkolenia okresowe odbywają się przynajmniej raz w roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy na płaszczyźnie szkoleń i usłg BHP podmioty z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska i Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, łącznie z firmami pracującymi na rzecz Huty Katowice. Zapraszamy firmy i zakłady z (Gliwic, Katowic, Sosnowca, Będzina, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Mikołowa czy Rudy Śląskiej oraz Zabrza).