Szkolenia BHP w Katowicach, woj. śląskie – dla pracowników i pracodawców

 

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców są obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Przekazujemy wiedzę w sposób uporządkowany, przyjemny i łatwy do zapamiętania. Zapraszamy do współpracy!

Wstępne szkolenia BHP

Wstępne szkolenia BHP kierujemy do:

 • uczniów,
 • praktykantów,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inżynieryjno-technicznych.

Wstępne szkolenie BHP w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi inspektor BHP lub też osoba kompetentna i wyznaczona przez pracodawcę. Instruktaż stanowiskowy BHP wykonuje przełożony lub pracodawca na stanowisku zatrudnionego. Każdy nowo zatrudniony jest zobowiązany do odbycia ogólnego szkolenia wstępnego, a także instruktażu stanowiskowego jeszcze przed podjęciem pracy. Ten drugi należy przeprowadzić również przy przenoszeniu pracownika na inne stanowisko.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP kierujemy do:

 • służb BHP,
 • pracodawców,
 • kadry kierowniczej,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i robotniczych.

Częstotliwość realizacji okresowych szkoleń BHP dla stanowisk robotniczych wynosi od 1 do 3 lat. Zależy to od stopnia niebezpieczeństwa pracy oraz decyzji pracodawcy.

Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak budowlane, wymagają szkoleń corocznych. Polecamy także szkolenia BHP online. Pracodawcy i pracownicy biurowi i inżynieryjno-techniczni przechodzą szkolenia BHP realizowane przez internet na okres 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP pracodawców należy przeprowadzić w ciągu pół roku od zatrudnienia.

Okres jest wydłużony do roku w przypadku:

 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • kadry służby zdrowia,
 • administracji szkół i innych placówek oświatowych,
 • specjalistów z jednostek badawczo-naukowych,
 • służb BHP.

Kadra nauczycielska i osoby pracujące przed ekranem są zobowiązani do powtarzania szkoleń przynajmniej raz na 5 lat. Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni odbyć pierwsze szkolenie do 1 roku od podjęcia pracy (następne co najmniej raz na 3 lata).