Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Musi on chronić życie oraz zdrowie pracowników poprzez zagwarantowanie mu bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy.

Szkolenia BHP - Katowice i cały Śląsk

Zacznij pracę od szkolenia BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa to fundament każdej szanującej się firmy. Szanującej się- ponieważ szanuje i dba o zdrowie własnych pracowników!

 1. Szkolenia online

  Organizujemy szkolenia online dla pracowników. Dużą wagę przykładamy do mobilności. Dajemy naszym klientom dostęp do wielu materiałów szkoleniowych na naszej platformie.

 2. Wsparcie i pomoc

  Zapewniamy pomoc i wsparcie przy tworzeniu szkoleń BHP. Organizujemy szkolenia okresowe i wstępne. Szkolimy pracowników zdalnych, pracujących poza budynkiem firmy.

 3. Zadowolenie klientów

  Zadowolenie naszych klientów to wynik dynamizmu, kompetencji i ambicji. Chcemy poszerzać grono naszych zadowolonych klientów. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem.

 4. Nasza propozycja

  W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne jak i okresowe szkolenia BHP. Oferujemy również kursy udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia PPOŻ.

BHP a przepisy prawne

Szkolenia BHP nie mogą zostać potraktowane w sposób ogólnikowy. Program szkoleniowy musi mieć swoje uwarunkowania w specyfice działania zakładu pracy oraz posiadać oparcie w przepisach.

Szkolenia BHP reguluje przepis z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne dla pracowników musi być oparte o indywidualne grupy stanowiska pracy.

Zobacz

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy zapewnienia uczestnikom szkolenia możliwość zaznajomienia się ze środowiskiem pracy, zagrożeń na ich stanowisku pracy.

 1. Cel szkolenia stanowiskowego

  Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika do wykonywania czynności zawodowych. Polega ono na omówieniu m.in- warunków pracy np. miejsca oraz warunków w jakich będzie pracował.

 2. Czas trwania szkolenia

  Czas trwania szkolenia jest uzależniony od wiedzy zawodowej pracownika, jego stażu pracy i rodzaju wykonywanej pracy oraz wiedzy o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy.

 1. Założenia

  Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy.

 2. Kto może przeprowadzić szkolenie?

  Szkolenie wstępne może przeprowadzić: pracownik BHP, osoba wyznaczona, pracodawca, pracownik który sam pracuje na danym stanowisku i posiada wiedzę na temat danego stanowiska.

 3. Czas trwania szkolenia

  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, czas szkolenia wstępnego udzielanego zatrudnionemu pracownikowi nie może być krótszy niż trzy godziny lekcyjne.

 4. Kto musi je odbyć?

  Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Inka BHP

Eksperci od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy!

Zależy nam na satysfakcji każdego uczestnika naszych kursów. Zaufaj specjalistom od bezpieczeństwa i higieny pracy!

Misja naszej Firmy

Misją naszej firmy jest pomoc w ułatwianiu procesów biznesowych. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą w zakresie BHP oraz PPOŻ. Organizujemy szkolenia dla pracowników w tym zakresie!

Szkolenia

Jako firma chcemy być blisko naszych klientów od pierwszych chwil. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie działań BHP i PPOŻ i szereg innych działań oraz m.in sprzedaż sprzętu gaśniczego. Jesteśmy ekspertami od BHP!

Inka BHP- naprzeciw potrzebom!

Firma Inka BHP wychodzi naprzeciw Twoim indywidualnym potrzebom. Tworzymy szkolenia oraz moduły szkoleniowe z zakresu BHP i PPOŻ. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

BHP

Kary za brak szkolenia BHP

Sankcje za nieposiadanie referencji mogą być bolesne dla twojego przedsiębiorstwa. Brak szkolenia okresowego może zostać przez inspektorów pracy potraktowane jako nieprawidłowość.

Wiąże się to ze skierowaniem do podmiotu do środka prawnego, jakim jest nakaz, w którego treści inspektor zobowiąże pracodawcę do zapewnienia imiennie wskazanym pracownikom właściwych szkoleń BHP – w określonym, wynikającym treści nakazu terminie. Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia wstępnego może być ukarane mandatem karnym.

Kary

Brak wysłania pracownika na szkolenie

Kara jest nakładana wielokrotnie jeśli dochodzi uchylania się od obowiązku skierowania pracowników na szkolenia, to grzywna może wynieść 50.000zł do nawet 200.000 złotych.

Pomijając kwestie finansowe, brak szkoleń BHP jest także skrajną nieodpowiedzialnością ze strony przedsiębiorcy, narażanie pracowników na uszkodzenia ciała lub wypadek w pracy.

Szkolenia BHP – śląskie. Rodzaje szkoleń

Szkolenia BHP w śląskim to oferta skierowana do przedsiębiorców różnych branż. Proponujemy szkolenia jako samodzielną usługę lub część nadzoru BHP w Katowicach. Szkolenia BHP są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy. Bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Wśród obowiązkowych szkoleń BHP wyróżnia się:

 • wstępne szkolenia BHP – to pierwszy etap edukacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, który musi być przeprowadzony dla osób rozpoczynających pracę. Ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu BHP oraz dostosowanie jej do specyfiki danej firmy i stanowiska pracy. Szkolenie to składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny polega na zapoznaniu pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, z regulaminem pracy obowiązującym w danym przedsiębiorstwie oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy odnosi się bezpośrednio do konkretnego stanowiska pracy. Jego celem jest zapoznanie pracownika z zagrożeniami oraz obowiązkami wynikającymi z wykonywania określonej pracy. Podczas instruktażu stanowiskowego osoba prowadząca szkolenie omawia z pracownikiem zakres obowiązków, procedury postępowania w przypadku zagrożenia oraz sposób korzystania ze środków ochrony osobistej i środków bezpieczeństwa. Prezentuje, jak należy wykonywać czynności na stanowisku pracy. Pracownik ma możliwość zapoznania się ze swoim miejscem pracy oraz sprzętem, który będzie wykorzystywał podczas wykonywania obowiązków służbowych. Powinien także dokonać próbnego wykonania czynności pod okiem instruktora;
 • okresowe szkolenie BHP – są niezbędne, aby utrwalić i uzupełnić wiedzę zdobytą podczas wstępnego szkolenia oraz instruktażu stanowiskowego. Częstotliwość jego powtarzania jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, na przykład raz w roku muszą je powtarzać pracownicy na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, raz na 3 lata – robotnicy, raz na 5 lat – pracodawcy, a pracownicy biurowi – raz na 6 lat. Podczas okresowego szkolenia BHP uczestnicy mają możliwość nie tylko przypomnieć sobie już przyswojoną wiedzę, ale także dowiedzieć się o zmianach w przepisach prawnych oraz pojawieniu się nowych technologii, które mogą wpłynąć na ich pracę. Przypominane są także zasady pierwszej pomocy, ewakuacji oraz postępowania w przypadku zagrożenia.

Szkolenia BHP w Katowicach

Szkolenia BHP w Katowicach i okolicznych miejscowościach prowadzone przez naszych specjalistów mają przystępną i ciekawą formę. Staramy się, aby uczestnicy byli zainteresowani i aktywni przez cały czas trwania kursu. Odbyte szkolenia mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków pracy. Wstępne oraz okresowe szkolenia BHP są dwoma podstawowymi etapami edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą przejść wszyscy pracownicy. Dzięki nim wzrasta bezpieczeństwo w miejscu pracy. Oprócz szkoleń oferujemy również inne kompleksowe usługi dla firm, w tym doradztwo w dziedzinie prawa pracy w śląskim. Zapraszamy do kontaktu!

Wstępne szkolenie BHP – Katowice i okolice

Organizujemy wstępne szkolenia BHP w Katowicach i okolicznych miejscowościach. Wstępne szkolenie BHP to jedna z pierwszych czynności, od jakich powinna zacząć się wspólna przygoda pracownika i pracodawcy. Pracujemy po to, by zarabiać, nie znaczy to jednak, że naszym codziennym czynnościom zawodowym nie powinno towarzyszyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które możliwe jest dzięki kompleksowemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, z pewnością docenisz pracodawcę, który dba o Ciebie również na tym polu. Bo o ile ważne są pieniądze i atmosfera w miejscu pracy, o tyle najważniejsze jest bezpieczeństwo. Od niego zależy nie tylko Twoje zdrowie, ale też życie. Jeśli zaś zatrudniasz ludzi, nie potrzebujesz chyba zachęt, by zorganizować wstępne szkolenie z zakresu BHP. Po pierwsze – to po prostu obowiązek, a uchylanie się od niego może skutkować dotkliwymi sankcjami. Po drugie jednak – a to chyba najważniejsze – pracodawca powinien odczuwać naturalną potrzebę otaczania swoich ludzi możliwie najlepszą opieką.

Nasi specjaliści to doświadczeni fachowcy, którzy wiedzą, jaki tryb kursu BHP dostosować do konkretnej branży oraz stanowiska pracy. Jeśli więc poszukujesz doświadczonych fachowców, którzy zorganizują dla Ciebie wstępne szkolenie BHP, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Szkolenia BHP dla pracodawców – śląskie

Warto podkreślić, że organizujemy też szkolenia BHP dla pracodawców w śląskim. Kurs tego typu jest obowiązkowy dla każdej osoby, która zatrudnia innych ludzi. Już od momentu zatrudnienia pierwszej osoby, pracodawca jest zobowiązany przejść szkolenie tego rodzaju. Uzyskane tą drogą uprawnienia oraz wiedza są aktualne przez pięć lat, a po ich upływie należy ponownie zgłosić się na szkolenie BHP dla osób kierujących pracą innych.

Obok wspomnianego już typu szkoleń BHP dla pracodawców oferujemy też kursy, dzięki którym pracodawcy mogą nabyć kompetencje pozwalające im szkolić pracowników. Uprawnienia, które możesz uzyskać tą drogą, są również ważne przez pięć lat, a po upływie wspomnianego czasu należy je odnowić. Oferowany kurs jest sporym udogodnieniem oraz sposobem na poczynienie znaczących oszczędności. Warto bowiem podkreślić, że przedsiębiorca, który posiada wiedzę pozwalającą mu na szkolenie podwładnych, nie musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, które należy mieć na uwadze, gdy pojawia się obowiązek przeszkolenia nowego pracownika.

Szkolenia BHP na Śląsku

Zajmujemy się organizacją szkoleń BHP na Śląsku. Pozostajemy do Twojej dyspozycji w Katowicach, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, ale też zagłębiowskim Sosnowcu. Szkolimy pracowników firm o różnej wielkości – współpracujemy z wielkimi zakładami pracy oraz małymi przedsiębiorstwami. Nie ma również znaczenia, jaką branże reprezentuje prowadzona przez Ciebie firma oraz jakich stanowisk dotyczy szkolenie BHP.

ccc

Korzyści ze szkoleń

Regularne szkolenia są korzystne dla pracowników!

ccc

Szkolenia- częstotliwość

Częstotliwość oraz forma szkoleń wynikają z rodzaju stanowiska pracy pracownika.

asddassdasad