Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP są podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Musi on chronić życie oraz zdrowie pracowników poprzez zagwarantowanie mu bezpiecznego i higienicznego stanowiska pracy.

Szkolenia BHP

Zacznij pracę od szkolenia BHP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa to fundament każdej szanującej się firmy. Szanującej się- ponieważ szanuje i dba o zdrowie własnych pracowników!

 1. Szkolenia online

  Organizujemy szkolenia online dla pracowników. Dużą wagę przykładamy do mobilności. Dajemy naszym klientom dostęp do wielu materiałów szkoleniowych na naszej platformie.

 2. Wsparcie i pomoc

  Zapewniamy pomoc i wsparcie przy tworzeniu szkoleń BHP. Organizujemy szkolenia okresowe i wstępne. Szkolimy pracowników zdalnych, pracujących poza budynkiem firmy.

 3. Zadowolenie klientów

  Zadowolenie naszych klientów to wynik dynamizmu, kompetencji i ambicji. Chcemy poszerzać grono naszych zadowolonych klientów. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem.

 4. Nasza propozycja

  W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne jak i okresowe szkolenia BHP. Oferujemy również kursy udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia PPOŻ.

BHP a przepisy prawne

Szkolenia BHP nie mogą zostać potraktowane w sposób ogólnikowy. Program szkoleniowy musi mieć swoje uwarunkowania w specyfice działania zakładu pracy oraz posiadać oparcie w przepisach.

Szkolenia BHP reguluje przepis z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne dla pracowników musi być oparte o indywidualne grupy stanowiska pracy.

Zobacz

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy zapewnienia uczestnikom szkolenia możliwość zaznajomienia się ze środowiskiem pracy, zagrożeń na ich stanowisku pracy.

 1. Cel szkolenia stanowiskowego

  Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika do wykonywania czynności zawodowych. Polega ono na omówieniu m.in- warunków pracy np. miejsca oraz warunków w jakich będzie pracował.

 2. Czas trwania szkolenia

  Czas trwania szkolenia jest uzależniony od wiedzy zawodowej pracownika, jego stażu pracy i rodzaju wykonywanej pracy oraz wiedzy o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy.

 1. Założenia

  Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy.

 2. Kto może przeprowadzić szkolenie?

  Szkolenie wstępne może przeprowadzić: pracownik BHP, osoba wyznaczona, pracodawca, pracownik który sam pracuje na danym stanowisku i posiada wiedzę na temat danego stanowiska.

 3. Czas trwania szkolenia

  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, czas szkolenia wstępnego udzielanego zatrudnionemu pracownikowi nie może być krótszy niż trzy godziny lekcyjne.

 4. Kto musi je odbyć?

  Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Inka BHP

Eksperci od Bezpieczeństwa i Higieny Pracy!

Zależy nam na satysfakcji każdego uczestnika naszych kursów. Zaufaj specjalistom od bezpieczeństwa i higieny pracy!

Misja naszej Firmy

Misją naszej firmy jest pomoc w ułatwianiu procesów biznesowych. Dzielimy się z Wami naszą wiedzą w zakresie BHP oraz PPOŻ. Organizujemy szkolenia dla pracowników w tym zakresie!

Szkolenia

Jako firma chcemy być blisko naszych klientów od pierwszych chwil. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie działań BHP i PPOŻ i szereg innych działań oraz m.in sprzedaż sprzętu gaśniczego. Jesteśmy ekspertami od BHP!

Inka BHP- naprzeciw potrzebom!

Firma Inka BHP wychodzi na przeciw Twoim indywidualnym potrzebom. Tworzymy szkolenia oraz moduły szkoleniowe z zakresu BHP i PPOŻ. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

BHP

Kary za brak szkolenia BHP

Sankcje za nieposiadanie referencji mogą być bolesne dla twojego przedsiębiorstwa. Brak szkolenia okresowego może zostać przez inspektorów pracy potraktowane jako nieprawidłowość.

Wiąże się to ze skierowaniem do podmiotu do środka prawnego jakim jest nakaz, w którego treści inspektor zobowiąże pracodawcę do zapewnienia imiennie wskazanym pracownikom właściwych szkoleń bhp – w określonym, wynikającym treści nakazu terminie. Dopuszczenie pracownika do pracy bez szkolenia wstępnego może być ukarane mandatem karnym.

Kary

Brak wysłania pracownika na szkolenie

Kara jest nakładana wielokrotnie jeśli dochodzi uchylania się od obowiązku skierowania pracowników na szkolenia, to grzywna może wynieść 50.000zł do nawet 200.000 złotych.

Pomijając kwestie finansowe brak szkoleń BHP jest także skrajną nieodpowiedzialnością ze strony przedsiębiorcy, narażanie pracowników na uszkodzenia ciała lub wypadek w pracy.

Szkolenia BHP- poprawa wydajności i komfortu pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to rozwiązania, poprawa wydajności, komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP wstępne jak i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy. Pracodawca pokrywa koszt szkolenia. Obowiązkiem pracownika jest potwierdzić fakt odbycia szkolenia na piśmie.

ccc

Korzyści ze szkoleń

Regularne szkolenia są korzystne dla pracowników!

ccc

Szkolenia- czestotliwość

Częstotliwość oraz forma szkoleń wynikają z rodzaju stanowiska pracy pracownika.

asddassdasad