Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników – BHP INKA zaprasza do zapoznania się z ofertą i wytycznymi

Szkolenia wstępne BHP

Kierowane jest do uczniów, praktykantów oraz pracowników biurowych, a także dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i inżynieryjno-technicznych – bez względu na formę zatrudnienia również zleceniobiorców.

Pracodawca na podstawie Rozporządzenia Min. Gosp. i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. jest zobowiązany do przeprowadzania szkolenia BHP. Szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi inspektor BHP bądź osoba kompetentna i wyznaczona przez pracodawcę. Instruktażem stanowiskowym BHP kieruje przełożony lub pracodawca na stanowisku zatrudnionego. Każdy nowy pracownik, jeszcze przed podjęciem działań, jest zobowiązany do odbycia ogólnego szkolenia wstępnego BHP, a także instruktażu stanowiskowego (również przy przenoszeniu na inne stanowisko).

Dowiedz się więcej o szkoleniach okresowych BHP

Dla służb, pracodawców, kadry kierowniczej, a także pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i robotniczych. Częstotliwość okresowych szkoleń BHP dla stanowisk robotniczych ustanowiona jest w przedziale 1-3 lat i zależy od stopnia niebezpieczeństwa pracy oraz uznania pracodawcy. Pracodawcy, kierujący pracownikami, a także pracownicy biurowi, inżynieryjno-techniczni oraz służba BHP mogą odbyć takie szkolenia w formie samokształcenia online. Dla tych osób częstotliwość szkolenia BHP realizowanego przez internet wyznaczona jest na okres 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla służb, pracodawców i kierujących innymi pracownikami powinno odbyć się w czasie do 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia. Okres ten wydłużony jest do roku w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, kadry służby zdrowia, administracji szkół i innych placówek oświatowych, a także specjalistów z jednostek badawczo-naukowych.

Kadra nauczycielska i pracująca przy monitorze ekranowym jest zobowiązana do powtarzania szkoleń przynajmniej raz na 5 lat. Pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni odbyć pierwsze szkolenie do 1 roku od podjęcia pracy (następne 1 na 3 lata). W przypadku wykonywania aktywności szczególnie niebezpiecznych szkolenia okresowe odbywają się przynajmniej raz w roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy na płaszczyźnie szkoleń BHP podmioty z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska (Gliwic, Katowic, Sosnowca, Będzina, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Mikołowa czy Rudy Śląskiej).