szkolenia-bhp

SZKOLENIA BHP

 

Szkolenia wstępne BHP

Kierowane do uczniów praktykantów oraz pracowników biurowych bez względu na formę zatrudnienia.

Pracodawca na podstawie Rozporządzenia Min. Gosp. i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. jest zobowiązany do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne w zakresie instruktażu ogólnego prowadzi specjalist....

 

OBSŁUGA FIRM

Prawo pracy

Świadczymy usługi obejmujące doradztwo i pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy związane z:

  • wynagrodzeniem za pracę
  • świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy
  • stosunkiem pracy
  • bezpieczeństwem i higieną pracy.....

OBSŁUGA FIRM

 

analiza-bhp

ANALIZA BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z wymogiem z art. 226 Kodeksu Pracy profesjonalnie opracowujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Etapy realizacji oceny ryzyka zawodowego kształtują się następująco:

  • klasyfikacja czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy
  • identyfikacja zagrożeń i chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy

  • określenie zagrożenia dla środowiska w otoczeniu firmy
  • analiza ryzyka zawodowego.....

SZKOLENIA W ZAKRESIE PPOŻ

szkolenie-ppoz1

Pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników, których zadaniem będzie zwalczanie pożarów i przeprowadzanie sprawnej ewakuacji. Naszym zadaniem jest przeprowadzanie szkoleń oraz kompleksowa obsługa firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, wyznaczamy drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczamy sprzęt przeciwpożarowy w firmie.

SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY

pierwsza-pomoc

Przeprowadzamy kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi specjaliści to doświadczeni, czynni zawodowo ratownicy medyczni, wykładający w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

OBSZAR DZIAŁANIA

Oprócz głównej siedziby znajdującej się w Sosnowcu, posiadamy także oddział w Chudowie k. Gliwic oraz w Będzinie. W związku z tym terenem naszej pracy są już nie tylko Katowice, Sosnowiec czy Mysłowice, ale także Gliwice, Zabrze oraz śląskie miasta ościenne. W razie potrzeby dojeżdżamy we wskazane przez klienta miejsce.

zasieg_inka-B

Kontakt

BHP Inka. Szkolenia i usługi BHP

ul. Gałczyńskiego 21 | 41-215 | Sosnowiec

tel.: 500 408 404 | 515 760 315

fax: 32 296-80-39

e-mail: inkabhp@gmail.com

Godziny otwarcia

pon.-sob.: 08:00 - 18:00