1

Czy istnieją normy dźwigania w zakładach pracy?

kobieta niesie paczkę

W Polsce istnieją przepisy regulujące obowiązki pracodawców oraz pracowników, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym także dotyczące dźwigania ciężarów. W niniejszym artykule omówimy zasady oraz normy dotyczące dźwigania w polskich zakładach pracy.

Przepisy prawne dotyczące dźwigania ciężarów

W Polsce normy dźwigania są uregulowane przede wszystkim przez Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 169 poz. 1650). Zgodnie z przepisami waga przedmiotów podnoszonych przez kobiety nie może przekraczać 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, a przy podnoszeniu powyżej obręczy barkowej – odpowiednio 8 i 14 kg. Mężczyźni mogą podnosić ciężary do 30 kg przy pracy stałej i 50 kg przy pracy dorywczej, a przy podnoszeniu powyżej obręczy barkowej – odpowiednio 21 i 35 kg. Warto jednak zwrócić uwagę, że te wartości mają charakter orientacyjny i mogą być modyfikowane w zależności od indywidualnych cech pracownika, takich jak na przykład stan zdrowia oraz warunków pracy, tj. dystans przenoszenia ciężaru, pochyły teren itd.

Obowiązki pracodawców

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy podczas dźwigania ciężarów, m.in. dostarczenia narzędzi i urządzeń ułatwiających dźwiganie (na przykład wózków transportowych), a także zapewnienia szkolenia z zakresu technik dźwigania oraz ergonomii pracy. Jeśli więc szukasz specjalistów od szkoleń BHP w śląskim, zapraszamy. Zapoznamy Twoich pracowników z zasadami bezpiecznej pracy. Pokażemy im m.in. techniki dźwigania, które bazują na utrzymywaniu prostych pleców, unikaniu gwałtownych ruchów oraz korzystaniu z pomocy innych osób lub urządzeń, gdy ciężar przekracza maksymalne dopuszczalne obciążenia.