1

Czy legalizacja gaśnicy samochodowej jest obowiązkowa?

gaśnica

Gaśnica samochodowa to ważny element wyposażenia każdego pojazdu, który może uratować życie i mienie w przypadku pożaru. W Polsce obowiązuje prawo nakładające na kierowców obowiązek posiadania gaśnicy samochodowej. Czy legalizacja tego typu gaśnicy jest obowiązkowa? Wyjaśniamy poniżej.

Jak sprawdzać sprawność gaśnicy samochodowej?

Wszystkie urządzenia gaśnicze, także gaśnice samochodowe, posiadają okres gwarancji producenta, który określa właściwe działanie danego urządzenia (zazwyczaj jest to 5 lat od daty produkcji gaśnicy). Ich sprawność jednak powinna być regularnie kontrolowana. W jaki sposób? W świetle przepisów gaśnice samochodowe nie wymagają legalizacji, czyli badania prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, ale regularnych przeglądów technicznych, które czasem nazywane są potocznie legalizacją (stąd nawet na portalach branżowych pojawiają się sprzeczne informacje na temat badania i konserwacji gaśnic). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat albo szukasz specjalistów od szkoleń ppoż. i szkoleń bhp w śląskim, zapraszamy.

Przepisy dotyczące gaśnic samochodowych

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mówi o tym § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.
Obowiązek posiadania gaśnicy samochodowej wiąże się z koniecznością dbania o jej sprawność. Niestety, wiele osób o tym zapomina. Warto pamiętać o potencjalnym ryzyku związanych z posiadaniem niesprawnej gaśnicy.