1

Czy można odbyć kurs BHP on-line?

kurs on-line

To właśnie podczas takich szkoleń pracownicy są uświadamiani, na jakie zagrożenia mogą być narażeni oraz jakie środki należy podjąć w celu ich zminimalizowania. Znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowa ochrona zdrowia i życia pracowników.

Większość z nas szkolenia BHP kojarzy z tradycyjnie przeprowadzanymi wykładami. Obecnie jednak coraz częściej spotykamy się z możliwością odbycia kursu z tego zakresu w wersji internetowej? Czy i kiedy można odbyć kurs BHP on-line?

Szkolenie BHP przez internet

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przeprowadzanie szkoleń BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest dopuszczalne. Dotyczy to jednak wyłącznie szkoleń okresowych dla wybranej grupy pracowników. Kurs przez internet zaliczany jest do tzw. samokształcenia kierowanego. Jest to forma, która pozwala na uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia przy pomocy internetu lub poczty. Bardzo ważne jest przy tym, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenia BHP on-line w czasie pandemii

Szkolenia BHP on-line to spore ułatwienie w czasie pandemii. Główny Inspektorat Pracy wydał orzeczenie, w którym dopuszcza przeprowadzenie także szkoleń wstępnych BHP w formie e-learningu dla pracowników na różnych stanowiskach. Co ważne, umożliwiono też przeprowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zalety szkoleń BHP w wersji on-line

Szkolenia BHP w wersji on-line są doceniane nie tylko przez pracodawców, ale i pracowników. Do najważniejszych zalet zaliczamy elastyczność kursów elektronicznych. Kursant może wziąć udział w szkoleniu w dowolnym miejscu i o każdej porze. Nie ma też ograniczeń związanych z liczbą uczestników. Uczestnicy takich kursów przyznają też, że ich forma jest zdecydowanie ciekawsza od tradycyjnej. Z kolei pracodawcy doceniają oszczędność czasu i pieniędzy (brak kosztów związanych z logistyką, najem sal itd.).