1

Czy osoba samozatrudniona musi odbyć szkolenie BHP?

szkolenie on-line

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważne aspekty w każdym miejscu pracy, niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony na etacie, na zleceniu czy prowadzisz własną firmę. W poniższym artykule omówimy wymagania prawne dotyczące szkoleń BHP dla osób samozatrudnionych oraz przedstawimy korzyści wynikające z posiadania wiedzy na temat BHP.

Wymagania prawne dotyczące szkoleń BHP dla osób samozatrudnionych

Zgodnie z polskim prawem każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP. W przypadku osób samozatrudnionych sytuacja wygląda nieco inaczej. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie jest pracodawcą i nie jest zobowiązana do odbycia szkolenia BHP ani do wyznaczenia służby BHP. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zatrudnienia pracowników przez osobę samozatrudnioną, obowiązek przeszkolenia z zakresu BHP już istnieje. Pracodawca musi wówczas odbyć szkolenie BHP, a także zapewnić takie szkolenie swoim pracownikom. Ponadto jeśli osoba samozatrudniona wykonuje prace na rzecz innych podmiotów, może być wymagane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP.

Korzyści z odbycia szkolenia BHP dla osób samozatrudnionych

Wszystkie osoby samozatrudnione powinny zainwestować czas i środki w odbycie szkoleń BHP. Przede wszystkim znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz sytuacji, które mogą prowadzić do wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Ponadto posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP może być atutem w kontaktach z potencjalnymi klientami czy kontrahentami. Osoby samozatrudnione, które zdecydują się na odbycie szkolenia BHP, mają kilka możliwości wyboru formy takiego szkolenia. Warto zwrócić uwagę na rosnącą popularność szkoleń BHP online. Pozwalają one zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.