1

Czy po awansie pracownik powinien odbyć instruktaż stanowiskowy?

instruktaż stanowiskowy

Awans w hierarchii firmy przekłada się zwykle na większe zarobki, prestiż oraz nowe wyzwania zawodowe. Jednak wiele osób zastanawia się, czy wraz z awansem pracownik powinien odbyć instruktaż stanowiskowy? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, analizując przepisy prawa pracy.

Przepisy prawa pracy a instruktaż stanowiskowy

Polskie prawo pracy reguluje kwestię instruktażu stanowiskowego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednią wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku awansu pracownika na inne stanowisko należy więc przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Jest to konieczne, ponieważ nowe obowiązki i kompetencje mogą wiązać się z innymi zagrożeniami oraz wymagać innych umiejętności. Pracownik musi być świadomy nowych obowiązków, zasad postępowania oraz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Jeśli potrzebujesz doradztwa w dziedzinie prawa pracy w śląskim, zgłoś się do nas.

Zalety płynące z instruktażu stanowiskowego

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego niesie wiele korzyści dla pracownika. Dzięki temu może on uniknąć błędów wynikających z braku wiedzy na temat swojego nowego stanowiska. Instruktaż pozwala na szybsze i sprawniejsze wdrożenie pracownika w nowe obowiązki, co przekłada się na lepsze wyniki pracy i wydajność. Może również pomóc w zapobieganiu wypadkom przy pracy oraz chronić zdrowie i życie pracowników. Instruktaż stanowiskowy nie musi być długotrwały ani skomplikowany. Ważne jest jednak, aby był on przeprowadzony przez kompetentną osobę, która posiada odpowiednią wiedzę na temat danego stanowiska pracy.