1

Czy pracodawca ma prawo badać alkomatem pracowników?

badanie alkomatem

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik, który znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających w podobny sposób, nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy. W związku z tym nowelizacja Kodeksu pracy z 21 lutego 2023 roku daje pracodawcom możliwość przeprowadzania kontroli prewencyjnych. Warto jednak pamiętać, że prewencyjna kontrola trzeźwości w pracy musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami.

Jak powinna przebiegać prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników?

Kontrola trzeźwości pracowników powinna być przeprowadzana w godzinach pracy pracownika, nie naruszając jego godności oraz dóbr osobistych. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu prewencyjnej kontroli trzeźwości nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem testowania. Urządzenie do kontroli trzeźwości musi być skalibrowane, a wykonanie regulacji potwierdzone certyfikatem. Pracodawca ma możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracowników pracujących zdalnie, jednak wizyta z alkomatem lub narkotestem musi być zapowiedziana i nie może naruszać prywatności pracownika oraz innych osób korzystających z przestrzeni, w której on pracuje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad BHP lub szukasz specjalistów do wstępnych szkoleń BHP w Gliwicach lub okolicy, zapraszamy.

Protokół badania alkomatem

Po wykonaniu badania pracodawca musi sporządzić protokół, zawierający m.in. dane personalne pracownika (imię i nazwisko testowanego pracownika, datę urodzenia, płeć, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wzrost i wagę na podstawie oświadczenia osoby badanej), wynik pomiaru, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie, datę i godzinę wykonania badania, nazwę urządzenia wraz z datą ważności potwierdzającą jego kalibrację, informacje o chorobach, na które cierpi osoba podlegająca badaniu. Dokument powinien zostać podpisany przez osobę badaną. Szczegółowe wytyczne dotyczące testowania pracowników reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r.