1

Czy szkolenie BHP wlicza się do czasu pracy?

szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy są nieodzownym elementem każdej działalności zawodowej, a ich właściwe wdrożenie jest obowiązkiem pracodawców. W praktyce szkolenia BHP są nie tylko wymogiem prawnym, ale także sposobem na uniknięcie wypadków i poprawienie warunków pracy. Czy jednak czas poświęcony na szkolenia BHP powinien być uznawany za część czasu pracy? Czy szkolenie można przeprowadzić w dowolnym terminie? Poniżej wyjaśniamy, jak ten problem regulują przepisy.

Szkolenia BHP jako część czasu pracy

Zgodnie z polskim prawem przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy, przy czym wyróżnia się tutaj szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Częstotliwość tego drugiego rodzaju szkoleń zależy od rodzaju stanowiska pracy. Kodeks pracy jasno stanowi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednią wiedzę oraz umiejętności dotyczące BHP. Ważne jest, aby odbywające się szkolenia były dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z danym stanowiskiem. Czas przeznaczony na szkolenie BHP jest uważany za czas pracy. Oznacza to, że za czas trwania szkolenia pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a także że ten czas jest uwzględniany w ramach wymiaru czasu pracy.

Kiedy przeprowadza się szkolenia BHP?

Szkolenia BHP e-learning oraz stacjonarne powinny być przeprowadzone w ramach czasu pracy i nie powinny wpływać na wykonywane obowiązki (tj. pracownik nie może zostawać po godzinach ani na szkolenie, ani po to, by nadrobić zaległości powstałe w wyniku szkolenia). Pracodawca nie może żądać od pracownika uczestnictwa w szkoleniu BHP poza normalnym wymiarem czasu pracy. Prawo wymaga, aby szkolenie odbywało się w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, a jego organizacja nie wpływała negatywnie na komfort pracy oraz na wynagrodzenie.