1

Czy trzeba aktualizować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

procedury dla instrukcji Bhp

Czy konieczne jest aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Nie jest tak, że jednorazowe przygotowanie takiego dokumentu jest wystarczające. Z przepisów prawa bezpośrednio wynika, że instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba aktualizować. Wskazuje na to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co do zasady, taka aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów powinna być dokonywana co najmniej raz na 2 lata.

Od powyższej reguły  istnieje pewien wyjątek. Mianowicie, jeżeli dojdzie do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, również konieczne będzie zaktualizowanie dokumentu. Co istotne, obowiązek ten funkcjonuje bez względu na datę poprzedniej aktualizacji. W praktyce, nawet jeżeli dojdzie do aktualizacji instrukcji na skutek upływu 2-letniego terminu wskazanego w rozporządzeniu, a wspomniana zmiana nastąpi, chociażby dnia następnego, obligatoryjnie należy dokonać kolejnej aktualizacji.

Czy pracownik musi zapoznać się z instrukcją przeciwpożarową?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Przepisy prawa wyraźnie wskazują, że każdy z pracowników musi zapoznać się z treścią instrukcji. Co istotne, nie ma tu znaczenia zajmowane stanowisko czy wymiar czasu pracy. Obowiązek dotyczy więc każdego zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie.