1

Czym są nakazy PIP i PIS?

Nie jest tajemnicą, że każde przedsiębiorstwo może być skontrolowane przez organy państwowe. Sprawdzane są takie obszary funkcjonowania firmy jak na przykład przestrzeganie przez przedsiębiorcę przepisów prawa pracy, zasad BHP czy wypełnianie obowiązku podatkowego i wiele innych. W związku z kontrolą mogą zaś zostać wydane różnorodne decyzje, w tym tzw. nakazy.

regulacje" alt="">

Kontrola PIS i PIP w przedsiębiorstwie

Zdaje się, że kontrole w przedsiębiorstwach najczęściej wszczynane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS) oraz Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Wbrew pozorom pierwszy z wymienionych organów interesuje się nie tylko szpitalami czy innymi placówkami medycznymi. Jego zadaniem jest przede wszystkim analiza stanu przestrzegania przepisów BHP, dlatego każdy przedsiębiorca może spodziewać się takiej wizyty.

Jak łatwo się domyślić, PIP kontroluje z kolei przestrzeganie przepisów prawa pracy. W związku z tym badana jest m.in. legalność zatrudnienia pracowników, ich akta osobowe, wynagrodzenia za pracę, urlopy i tym podobne. Jeżeli potrzebujesz fachowego doradztwa w dziedzinie prawa pracy w Śląskim, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czym są i czego dotyczą nakazy wydawane przez PIP i PIS?

W związku z prowadzoną kontrolą PIP i PIS może wydać różnego rodzaju nakazy. Są to decyzje administracyjne o charakterze władczym, które nakazują podjąć lub zaniechać danego działania związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dokument ten kształtuje więc ściśle określony obowiązek, zaś uchybienie mu może wiązać się z negatywnymi sankcjami prawnymi. Należy mieć na jednak uwadze, że właściciel firmy zawsze ma prawo odwołać się od otrzymanego nakazu.

Nie sposób wymienić wszelkie okoliczności, których może dotyczyć nakaz wydany przez PIP lub PIS. Obie te instytucje kontrolują m.in. ważność szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników, czy też ocenę ryzyka zawodowego. Najczęściej chodzi jednak o obowiązek uchylenia wykrytych uchybień, uzupełnienia miejsca pracy w wyposażenie zgodne z przepisami BHP czy też wypłatę pracownikom zaległego wynagrodzenia.