1

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa rozmieszczamy tam, gdzie istnieje ryzyko niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. To przede wszystkim  takie miejsca w zakładzie pracy, obiektach użyteczności publicznej, terenie budowy, miejscach rozbiórki oraz w innych obiektach, w których występują różnorodne zagrożenia. Sprawdź, dlaczego oznakowanie dla bezpieczeństwa twoich pracowników jest tak ważne! Czego dotyczą znaki bezpieczeństwa? Znaki bezpieczeństwa podają ogólny […]

znak ewakuacyjny

Znaki bezpieczeństwa rozmieszczamy tam, gdzie istnieje ryzyko niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. To przede wszystkim  takie miejsca w zakładzie pracy, obiektach użyteczności publicznej, terenie budowy, miejscach rozbiórki oraz w innych obiektach, w których występują różnorodne zagrożenia. Sprawdź, dlaczego oznakowanie dla bezpieczeństwa twoich pracowników jest tak ważne!

Czego dotyczą znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa podają ogólny komunikat bezpieczeństwa poprzez połączenie odpowiednich kolorów i kształtów geometrycznych. Wśród nich znajdują się:

  • znaki ewakuacyjne,
  • znaki zakazu,
  • znaki ochrony przeciwpożarowej,
  • znaki ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • znaki bezpieczeństwa/informacyjne,
  • znaki nienormatywne.

Ich znaczenie można poznać np. podczas zorganizowanego przez nas, specjalistycznego szkolenia BHP w Katowicach w śląskim. Odpowiednie ich zlokalizowanie ma wpływ m.in. na uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczeniu danego obiektu do użytku. Mają one zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa wszystkim osobom,  które w takim obiekcie przebywają.

Lokalizacja znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa są niezwykle istotnym elementem wielu zakładów pracy. Są umieszczane na ścianach, nad drzwiami, na podłodze. Dzięki temu wskazują i kierują działaniami ludzi w sytuacji zagrożenia. Miejsce, w którym się znajdują, wynika z rodzaju i poziomu niebezpieczeństw, a także z powierzchni danego obiektu.

Dzięki zastosowaniu wybranych oznaczeń można znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz ich higienę pracy. Rozmieszczenie znaków na stanowiskach pracy przypomni o ryzyku związanym z wykonywanymi obowiązkami, o  położeniu przedmiotów niebezpiecznych a także  o pożądanych bezpiecznych zachowaniach. Znaki bezpieczeństwa powinny być tak zlokalizowane, by  zawsze były jak najlepiej widoczne. Znaki bezpieczeństwa powinny być ponadto stosowane tam, gdzie nie ma możliwości eliminacji zagrożeń poprzez środki ochrony zbiorowej.