1

Ile gaśnic powinno znajdować się w miejscu pracy?

W Polsce przepisy określają, jaka liczba gaśnic powinna być w budynkach. Warto je poznać, by właściwie chronić osoby i mienie przed wybuchem pożaru, a także po to, by nie narazić się na kary za niestosowanie przepisów. Poniżej wyjaśniamy, jak obliczyć prawidłową liczbę gaśnic w miejscu pracy. Przepisy dotyczące liczby gaśnic w budynkach Rozporządzenie Ministra Spraw […]

gaśnice

W Polsce przepisy określają, jaka liczba gaśnic powinna być w budynkach. Warto je poznać, by właściwie chronić osoby i mienie przed wybuchem pożaru, a także po to, by nie narazić się na kary za niestosowanie przepisów. Poniżej wyjaśniamy, jak obliczyć prawidłową liczbę gaśnic w miejscu pracy.

Przepisy dotyczące liczby gaśnic w budynkach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, mówi o tym, ile gaśnic na metr kwadratowy powinno się znajdować w danym miejscu. Według tych przepisów jedna jednostka masy środka gaśniczego o wadze 2kg (lub 3 dm3) przypada na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do gaszenia pożarów związanych z różnymi rodzajami materiałów. Gaśnice powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby dostęp do nich nie stanowił problemu w przypadku ewentualnego pożaru. Należy również dbać o to, aby były one widoczne oraz odpowiednio oznakowane. Ponadto trzeba pamiętać o prowadzeniu regularnych kontroli sprzętu. Jeśli szukasz specjalistów od przeglądów gaśnic w Katowicach, zapraszamy.

Jak rozmieścić gaśnice w budynkach?

Stosując się do zasady 2kg (lub 3 dm3) na 100 m² powierzchni, w przypadku dużych powierzchni w zakładach pracy należy obliczyć odpowiednią wielokrotność tej liczby, czyli na 200m² będzie przypadać 4 kg środka gaśniczego, a na 300m² – 6 kg itd. W szczególnych przypadkach, na przykład budynku składającego się z kilku stref pożarowych, może być konieczne zastosowanie większej liczby gaśnic o mniejszej pojemności. Jeżeli na przykład na jednym piętrze 200m² są dwie strefy pożarowe po 100m², to jedna gaśnica 4 kg nie będzie wystarczająca. W każdej strefie należy wtedy umieścić gaśnicę 2 kg.