1

Jak odczytywać oznaczenia na gaśnicach?

gaśnica

W sytuacji wybuchu pożaru każda sekunda jest na wagę złota. Aby skutecznie i szybko zareagować, niezbędne jest właściwe rozpoznanie oznaczeń na gaśnicach oraz właściwe ich zastosowanie. Właśnie dlatego wiedza na temat gaśnic, ich rodzajów i oznaczeń powinna być elementem szkoleń dla pracowników wszystkich branż. W poniższym artykule przybliżamy temat oznaczeń na gaśnicach.

Rodzaje gaśnic i ich zastosowanie

Gaśnice są podstawowym sprzętem przeciwpożarowym, który powinien znajdować się w każdym miejscu pracy, budynku użyteczności publicznej czy domu. Na gaśnicach można znaleźć następujące oznaczenia i symbole, które informują o właściwościach danego urządzenia oraz sposobie jego użycia. Symbol A oznacza, że gaśnica jest przystosowana do gaszenia pożarów materiałów stałych, takich jak drewno, papier czy tkaniny. Symbol B to gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy palnych, takich jak benzyna, olej czy rozpuszczalniki. Symbol C oznacza z kolei, że gaśnica jest odpowiednia do gaszenia pożarów gazów palnych, na przykład propanu, butanu czy metanu. Symbol D mają gaśnice przeznaczone do pożarów metali, na przykład litu do aut elektrycznych. Na gaśnicach przystosowanych do gaszenia urządzeń elektrycznych widnieje odpowiednia informacja, na przykład „gaśnicę można użyć do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V z zachowaniem odległości min. 1 m”.

Inne oznaczenia na gaśnicach

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe informacje umieszczone na gaśnicach, takie jak data ważności środka gaśniczego czy instrukcje obsługi gaśnicy. Oznaczenia na gaśnicach powinny być omówione w trakcie regularnych szkoleń z zakresu BHP. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej są bowiem częścią programu instruktażu ogólnego BHP. Jeśli szukasz specjalistów od BHP w Katowicach lub okolicach, zapraszamy. Nasi specjaliści wyjaśnią dokładnie znaczenie wszystkich symboli na gaśnicach Twoim pracownikom. Pamiętaj, że właściwe użycie sprzętu przeciwpożarowego może uratować życie i mienie oraz zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.