1

Jak przeprowadzić konserwacje i przeglądy gaśnic i hydrantów?

Gaśnice i hydranty pełnią funkcję przeciwpożarową. Należy mieć jednak na uwadze, że wymagają regularnej kontroli, tj. konserwacji oraz przeglądów. Co warto wiedzieć na ten temat? Sprawdź! Jakie są zasady przeglądów urządzeń przeciwpożarowych? Na samym wstępie należy zaznaczyć, że poddawanie gaśnic i hydrantów czynnościom konserwacyjnym jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Wynika on m.in. z § […]

sprawdzanie gaśnicy" alt="">

Gaśnice i hydranty pełnią funkcję przeciwpożarową. Należy mieć jednak na uwadze, że wymagają regularnej kontroli, tj. konserwacji oraz przeglądów. Co warto wiedzieć na ten temat? Sprawdź!

Jakie są zasady przeglądów urządzeń przeciwpożarowych?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że poddawanie gaśnic i hydrantów czynnościom konserwacyjnym jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Wynika on m.in. z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Przepisy prawa wyraźnie wskazują, że przeglądy muszą być dokonywane minimum raz w roku. Dotyczy to zarówno gaśnic, hydrantów, jak i wszelkich innych urządzeń przeciwpożarowych. Serwisant ma obowiązek sprawdzić trwałe oznakowanie sprzętu, a także przeprowadzić szczegółowe oględziny zewnętrzne. Jeżeli chcesz zlecić przegląd gaśnic w Katowicach, zapraszamy do podjęcia kontaktu.

Jak wygląda konserwacja gaśnic?

Trzeba mieć na uwadze, że przegląd a konserwacja to dwa zupełnie odmienne obowiązki. W drugim przypadku chodzi bowiem nie o samą analizę stanu technicznego sprzętu, a o podjęcie czynności serwisowych. Ich celem jest utrzymanie sprawności gaśnicy, w tym jej zdolności do należytego działania.

Konserwację gaśnic można podzielić na podstawową, rozszerzoną oraz tzw. remont. W pierwszym etapie dokonuje się standardową analizę, tzn. wydolność sprzętu, a także stan jego poszczególnych części. Konserwacja rozszerzona, którą należy przeprowadzać co 5 lat (w przypadku gaśnic proszkowych – 15), jest już nieco bardziej skomplikowana. Konieczne jest m.in. wykonanie próby rozładowania. Zakres czynności remontowych, wykonywanych co 10 lat, uzależniony jest zaś od konkretnego przypadku.