1

Jak przeprowadzać konserwację oraz przeglądy gaśnic lub hydrantów?

sprawdzanie gaśnicy

Gaśnice i hydranty zapewniają funkcję ochrony przeciwpożarowej. Wymagają jednak cyklicznych corocznych kontroli, tj. konserwacji oraz przeglądów lub remontów. Co warto wiedzieć na ten temat ? Sprawdź !

Jakie są zasady przeglądów urządzeń przeciwpożarowych?

Informujemy, że  gaśnice i hydranty poddajemy czynnościom konserwacyjnym.  Jest to wynikiem obowiązku wynikającym z przepisów prawa. Mówi  o tym obowiązku m.in. z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Przepisy prawa nakazują, że przeglądy muszą być dokonywane nie rzadziej niż raz w roku. Dotyczy to gaśnic, hydrantów jak i wszelkich innych urządzeń przeciwpożarowych. Serwisant sprawdza trwałe oznakowanie sprzętu, a także przeprowadza szczegółowe oględziny zewnętrzne. Chcesz zlecić przegląd gaśnic w Katowicach, w śląskim to zapraszamy do podjęcia kontaktu. Czekamy na Ciebie!

Na czym polega konserwacja gaśnic?

Musisz mieć świadomość, że przegląd gaśnic a konserwacja gaśnic to dwa zupełnie odmienne obowiązki. W trakcie konserwacji chodzi bowiem nie tylko o analizę stanu technicznego sprzętu, a o podjęcie czynności serwisowych. Ich celem jest utrzymanie sprawności gaśnicy, w tym jej zdolności do należytego działania.

Konserwację gaśnic dzielimy na podstawową, rozszerzoną oraz tzw. remont. W pierwszym etapie dokonujemy analizy, tzn. badamy wydolność sprzętu,  a także stan jego poszczególnych części. Konserwacja rozszerzona, którą należy przeprowadzać co 5 lat, jest już nieco bardziej skomplikowana. Konieczne jest m.in. wykonanie próby rozładowania, wymiany środka gaśniczego, wymiany gazu napędzającego. Zakres czynności remontowych, wykonywanych co 10 lat, uzależniony jest też od konkretnego przypadku, stanu technicznego podręcznego środka gaśniczego.