1

Jak zorganizować szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla szkoły?

kurs pierwszej pomocy

Dlatego tak ważne jest, aby podstawy udzielania pierwszej pomocy były prezentowane w jak najmłodszym wieku: w szkołach i przedszkolach. Forma kursów, prowadzonych pod okiem nauczycieli oraz wychowawców, jest każdorazowo dostosowywana do wieku ich uczestników. Dlatego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach kursy odbywają się w formie zabawy, a w liceach i w technikach w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami.

Aby zorganizować szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, wystarczy zgłosić się telefonicznie lub mailowo do naszej firmy, prowadzącej profesjonalne szkolenia i kursy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zawodowo czynni ratownicy medyczni, wykładający na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, przekażą uczestnikom szkolenia wiedzę teoretyczną i przeprowadzą określone ćwiczenia. Sprawdź, czym się różni szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów od kursu dla pracowników szkoły.

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów?

Podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów uczestnicy nie tylko słuchają wykładów, dotyczących sposobów udzielania pierwszej pomocy i odbywają ćwiczenia, w tym ćwiczenia z defibrylatorem, lecz również uczą się odpowiedzialności. Nasi instruktorzy kładą ogromny nacisk na budowanie wśród uczniów świadomości, jak ważna jest pierwsza pomoc przedlekarska na ukształtowanie odpowiednich postaw oraz starają się wzbudzić w kursantach chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W zakres ćwiczeń wchodzi między innymi nauka:

  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • układania poszkodowanego w prawidłowej pozycji bocznej,
  • opatrywania ran oraz oparzeń.

Dzięki przebytemu kursowi uczniowie będą wiedzieli, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia nie tylko na terenie szkoły, lecz również na co dzień, poza jej terenem.

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników szkoły?

Obowiązkowi odbycia szkolenia z pierwszej pomocy podlegają także pracownicy szkoły, w tym nauczyciele i wychowawcy. W trakcie naszych kursów szczególny nacisk kładziemy na odpowiednie przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, bowiem właśnie w trakcie prowadzonych przez nich zajęć uczniowie są najbardziej narażeni na wszelkiego rodzaju urazy, takie jak zwichnięcia i skręcenia. Pokazujemy zatem między innymi, jak unieruchomić skręcony staw, jak założyć opatrunek na ranę czy też jak zatamować krwotoki z nosa, wcześniej instruując, jak sprawdzić stan poszkodowanego.

Szczególnie istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów są kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej, dla szkół podstawowych, w których bardzo często dochodzi na przykład do zachłyśnięcia się uczniów podczas posiłków. Dzięki przebytemu kursowi, wychowawca będzie wiedział, jak nie dopuścić do uduszenia się małoletniego i jak udrożnić drogi oddechowe. Upadki z dużej wysokości, urazy doznawane na placu zabaw, drobne rany czy nagła utrata przytomności to kolejne, częste sytuacje, które dzieją się w szkołach i do których przygotowujemy naszych kursantów.

Nauczyciel po przebyciu organizowanego przez nas kursu nie wpadnie panikę, ale będzie wiedział, jakich czynności należy się podjąć, aby zażegnać kryzysową sytuację.