1

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy dla szkoły?

Odbycie kursu pierwszej pomocy jest niezwykle istotne – dzięki odpowiedniej wiedzy w sytuacji zagrożenia możemy bowiem uratować czyjeś życie.

kurs pierwszej pomocy" alt="">

Dlatego tak ważne jest, aby podstawy udzielania pierwszej pomocy były prezentowane w jak najmłodszym wieku: w szkołach i przedszkolach. Forma kursów, prowadzonych pod okiem nauczycieli oraz wychowawców, jest każdorazowo dostosowywana do wieku ich uczestników. Dlatego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach kursy odbywają się w formie zabawy, a w liceach i w technikach w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami.

Aby zorganizować kurs pierwszej pomocy, wystarczy zgłosić się telefonicznie lub mailowo do naszej firmy, prowadzącej profesjonalne szkolenia i kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zawodowo czynni ratownicy medyczni, wykładający na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, przekażą uczestnikom szkolenia wiedzę teoretyczną i przeprowadzą określone ćwiczenia. Sprawdź, czym się różni kurs pierwszej pomocy dla uczniów od kursu dla  pracowników szkoły.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy dla uczniów?

Podczas kursu pierwszej pomocy dla uczniów uczestnicy nie tylko słuchają wykładów, dotyczących sposobów udzielania pierwszej pomocy i odbywają ćwiczenia, w tym ćwiczenia z defibrylatorem, lecz również uczą się odpowiedzialności. Nasi instruktorzy kładą ogromny nacisk na budowanie wśród uczniów świadomości, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna, na ukształtowanie odpowiednich postaw oraz starają się wzbudzić w kursantach chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W zakres ćwiczeń wchodzi między innymi nauka:

  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • układania poszkodowanego w prawidłowej pozycji bocznej,
  • opatrywania ran oraz oparzeń.

Dzięki przebytemu kursowi uczniowie będą wiedzieli, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia nie tylko na terenie szkoły, lecz również na co dzień, poza jej terenem.

Jak wygląda kurs pomocy przedmedycznej dla pracowników szkoły?

Obowiązkowi odbycia szkolenia z pierwszej pomocy podlegają także pracownicy szkoły, w tym nauczyciele i wychowawcy. W trakcie naszych kursów szczególny nacisk kładziemy na odpowiednie przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, bowiem właśnie w trakcie prowadzonych przez nich zajęć uczniowie są najbardziej narażeni na wszelkiego rodzaju urazy, takie jak zwichnięcia i skręcenia. Pokazujemy zatem między innymi, jak unieruchomić skręcony staw, jak założyć opatrunek na ranę czy też jak zatamować krwotoki z nosa, wcześniej instruując, jak sprawdzić stan poszkodowanego.

Szczególnie istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów są szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone w szkołach podstawowych, w których bardzo często dochodzi na przykład do zachłyśnięcia się uczniów podczas posiłków. Dzięki przebytemu kursowi, wychowawca będzie wiedział, jak nie dopuścić do uduszenia się małoletniego i jak udrożnić drogi oddechowe. Upadki z dużej wysokości, urazy doznawane na placu zabaw, drobne rany czy nagła utrata przytomności to kolejne, częste sytuacje, które dzieją się w szkołach i do których przygotowujemy naszych kursantów.

Nauczyciel po przebyciu organizowanego przez nas kursu nie wpadnie panikę, ale będzie wiedział, jakich czynności należy się podjąć, aby zażegnać kryzysową sytuację.