1

Kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana?

instrukcja

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest ważnym dokumentem, który może uratować życie i mienie w sytuacji pożaru.

Właściciele dużych obiektów użyteczności publicznej: szpitali, szkół, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych, magazynów, biurowców są zobowiązani do posiadania takiej instrukcji. Muszą być w nią wyposażone także niektóre małe budynki. Które obiekty są wyłączone z tego obowiązku?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego służy zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie. Szpitale, szkoły oraz przedszkola ze względu na dużą liczbę osób przebywających wewnątrz, są szczególnie narażone na sytuacje zagrożenia pożarem. Zobowiązanie wynikające z wymogu instrukcji pożarowej nie obejmuje jednak wszystkich budynków. Nie jest ona wymagana dla obiektów lub ich części, w których nie występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 100 m²;
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m².

Zalety prawidłowo wykonanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to proces konieczny dla poprawy stanu bezpieczeństwa w danym obiekcie. Mogą tego dokonać jedynie osoby do tego uprawnione, ściśle według reguł określonych przepisami. Jeśli szukasz specjalistów od opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w śląskim, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci zabezpieczyć budynek przed pożarem. Warto pamiętać, że właściciele budynków powinni regularnie dokonywać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Konieczne są również regularne szkolenia z zakresu eksploatacji środków gaśniczych i innych sprzętów przeciwpożarowych.