1

Kto może przeprowadzać szkolenia BHP w zakładach pracy?

Zorganizowanie szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Prowadzić je mogą jednak różne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Poniżej wyjaśniamy, komu można zlecić przeprowadzenie szkoleń BHP. W myśl przepisów prawa, które regulują kwestię szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, istnieje kilka podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Instruktaż ogólny może prowadzić: • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, […]

szkolenia BHP w zakładzie pracy

Zorganizowanie szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Prowadzić je mogą jednak różne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Poniżej wyjaśniamy, komu można zlecić przeprowadzenie szkoleń BHP.

W myśl przepisów prawa, które regulują kwestię szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, istnieje kilka podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń. Instruktaż ogólny może prowadzić:
• pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
• osoba wykonująca u pracodawcy zadania służby BHP,
• pracodawca, który sam wykonuje takie zadania,
• pracownik wyznaczony przez pracodawcę, mający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.
Aby przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, pracodawca powinien wyznaczyć osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i jest przeszkolona w zakresie metod prowadzenia tego typu instruktażu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zlecenie szkoleń profesjonalnej zewnętrznej firmie świadczącej usługi BHP, takiej jak na przykład Inka BHP Katowice.

Wymagania wobec organizatorów szkoleń okresowych

Szkolenia okresowe mają na celu utrzymanie i aktualizację wiedzy z zakresu BHP. Organizatorzy tych szkoleń, czyli pracodawcy oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP, są zobowiązani zapewnić nie tylko odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie dydaktyczne, ale także wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów. Muszą mieć oni odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, czyli ukończone kształcenie lub szkolenie przygotowujące do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie BHP w sposób zapewniający wysoką efektywność. Formy organizacyjne, metody szkolenia oraz środki dydaktyczne powinny być za każdym razem dobierane do określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia.