1

Które profesje zaliczają się do zawodów wysokiego ryzyka?

górnicy

Zawody wysokiego ryzyka to takie profesje, w których zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników jest znacznie wyższe niż w pozostałych sektorach działalności. Warto przyjrzeć się tym zawodom bliżej, aby zrozumieć konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności.

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, istnieje wiele zawodów zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, przy czym ryzyko to dotyczy nie tylko zewnętrznych niebezpieczeństw, które mogą doprowadzić do wypadku, choroby lub śmierci, ale często także długotrwałego, wysokiego poziomu stresu, który również może pozostawić trwały uszczerbek na zdrowiu. Dlatego tak ważne jest, by przedstawiciele zawodów wysokiego ryzyka przechodzili regularne szkolenia BHP online lub stacjonarne oraz szkolenia prewencyjne dobrane do specyfiki wykonywanej pracy.

Zawody wysokiego ryzyka

Przykładem zawodu wysokiego ryzyka może być górnictwo. Pracownicy tego sektora narażeni są na wiele niebezpieczeństw, takich jak tąpnięcia, eksplozje metanu, zagrożenia związane z pyłem węglowym czy hałasem. Branża budowlana również charakteryzuje się występowaniem licznych zagrożeń. Niebezpieczeństwa te dotyczą zarówno pracowników wykonujących prace fizyczne, jak i inżynierów nadzorujących inwestycje, choć za najbardziej niebezpieczne uznaje się prace na wysokościach. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa również znajdują się w grupie zawodów wysokiego ryzyka. Policjanci, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze służb specjalnych muszą stawić czoła licznym zagrożeniom, takim jak choćby konfrontacje z przestępcami. Często narażeni są na ogromny stres, podobnie jak lekarze i ratownicy medyczni walczący o życie pacjentów nieraz w ekstremalnych warunkach. Strażacy to kolejna grupa osób wykonujących zawód wysokiego ryzyka. W czasie akcji ratowniczych narażeni są nie tylko na kontakt z ogniem, dymem czy substancjami chemicznymi, ale także na stres.