1

Na czym polega instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy?

instruktaż

Instruktaż stanowiskowy BHP to podstawa bezpiecznej pracy każdego pracownika. Powinien on składać się z części teoretycznej i praktycznej, a kończyć się oceną umiejętności i wiedzy pracownika. Z jakich elementów składa się instruktaż stanowiskowy BHP? Wyjaśniamy poniżej.

Jak przebiega instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to ważna część szkolenia wstępnego BHP. Może go przeprowadzić sam pracodawca lub osoba wyznaczona przez niego, o ile ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie metod prowadzenia takiego szkolenia. Instruktaż stanowiskowy BHP powinien składać się z kilku etapów. W pierwszej kolejności powinna odbyć się rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem, a następnie zaprezentowanie i omówienie czynności, które mają być wykonane przez pracownika na danym stanowisku. W kolejnym etapie pracownik powinien próbować wykonywać pracę pod kontrolą instruktora (przyjmując jego rady i uwagi), a następnie samodzielnie pod jego nadzorem. Na końcu powinna nastąpić ocena nabytej wiedzy oraz umiejętności dokonana przez szkolącego.

Instruktaż stanowiskowy a przepisy

Instruktaż stanowiskowy BHP jest potwierdzany w karcie szkolenia wstępnego, jej wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Program instruktażu należy dostosować do konkretnych wymagań i warunków panujących w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy. Nie powierza się go pracownikom służby BHP, ale samemu pracodawcy lub jego pracownikom w przeciwieństwie do instruktażu ogólnego, który mogą przeprowadzić pracownicy służby BHP, na przykład specjaliści ds. szkoleń BHP w Katowicach. Szkolenie stanowiskowe BHP to obowiązek każdej firmy, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Właściwie przeprowadzony instruktaż może uchronić firmy przed wieloma niebezpieczeństwami pracy oraz zapobiec poważnym wypadkom i urazom.