1

Na czym polega nadzór BHP?  

Bezpieczeństwo pracowników oraz miejsc pracy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

BHP procedury" alt="">

Jednak aby tak było, niezbędnym jest dopilnowanie wielu kwestii. Mowa tutaj oczywiście
o nadzorze BHP, w którego zakres wchodzi wiele czynności. Ma on przede wszystkim zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przygotować pracowników na zagrożenia, które potencjalnie mogą się pojawić. Aby nadzór BHP przebiegał sprawnie, a koszty z nim związane były zoptymalizowane, warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej w tym zakresie. Jakie czynności wchodzą w zakres nadzoru BHP?

Szkolenia BHP i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Jednym z najważniejszych elementów nadzoru BHP jest przeprowadzanie szkoleń BHP dla całej kadry (pracodawców, kierowników i pracowników). Są one niezbędne, aby nowo zatrudnione osoby mogły rozpocząć pracę. Takie szkolenia muszą odbywać się również cyklicznie dla pracującej już kadry. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie pracowników z zasadami BHP, które obowiązują w danym zakładzie pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W ramach nadzoru BHP wykonywane są również regularne audyty warunków pracy. Kolejną kwestią jest aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, która obejmuje przede wszystkim wyposażenie w gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, warunki i organizację ewakuacja, sposoby zabezpieczenia prac, którym zagraża pożar czy sposoby konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego.

Ocena ryzyka zawodowego i doradztwo w dziedzinie prawa pracy 

Aby nadzór BHP był skuteczny, niezbędna jest analiza, której podstawą jest opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego. Mowa tutaj o właściwym określeniu zagrożenia w danym środowisku pracy i analizie ryzyka. Ważne jest również rozpoznanie zagrożeń, które mogą pojawić się na danym środowisku pracy, np. wypadków i chorób zawodowych. W ramach usług, które świadczy nasza firma, sprawdzamy również ergonomię stanowisk pracy i prowadzimy niezbędne rejestry. Kolejną kwestią jest doradztwo w dziedzinie prawa pracy, dzięki któremu pracodawcy otrzymują informacje dotyczące czasu pracy i jego ewidencji oraz obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy. W zakres takich szkoleń wchodzi jeszcze omówienie świadczeń, które wiążą się ze stosunkiem pracy, urlopów pracowniczych czy praw i obowiązków, które dotyczą zarówno pracodawcy jak i pracowników.