1

Na czym polega nadzór BHP?  

Bezpieczeństwo pracowników oraz miejsc pracy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

BHP procedury" alt="">

Bezpieczeństwo pracowników oraz miejsc pracy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

Jednak aby tak było, niezbędnym jest dopilnowanie wielu kwestii. Mowa tutaj oczywiście o nadzorze BHP, w którego zakres wchodzi wiele czynności. Ma on przede wszystkim zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przygotować pracowników na zagrożenia, które potencjalnie mogą się pojawić. Aby przebiegał sprawnie, a koszty z nim związane były zoptymalizowane, warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej w tym zakresie. Jakie czynności składają się na służbę BHP?

Szkolenia BHP i okresowa weryfikacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Jednym z najważniejszych elementów nadzoru BHP jest przeprowadzanie szkoleń BHP dla całej kadry (pracodawców, kierowników i pracowników). Są one niezbędne, aby nowo zatrudnione osoby mogły rozpocząć pracę. Takie szkolenia muszą odbywać się również cyklicznie dla pracującej już kadry. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie pracowników z zasadami BHP, które obowiązują w danym zakładzie pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W ramach służby BHP wykonywane są również regularne audyty warunków pracy. Kolejną kwestią jest okresowa aktualizacja przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu. Obejmują one przede wszystkim wyposażenie w gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, warunki i organizację ewakuacji, sposoby zabezpieczenia prac, którym zagraża pożar czy sposoby konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego.

Zawodowe ryzyko i jego ocena oraz doradztwo w dziedzinie prawa pracy

Aby służba BHP była skuteczna, niezbędna jest analiza, której podstawą jest opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego. Mowa tutaj o właściwym określeniu zagrożenia w danym środowisku pracy i analizie ryzyka. Ważne jest również rozpoznanie zagrożeń, które mogą pojawić się na danym środowisku pracy, np. wypadków i chorób zawodowych. W ramach usług, które świadczy nasza firma, sprawdzamy również ergonomię stanowisk pracy i prowadzimy niezbędne rejestry. Kolejną kwestią jest doradztwo w dziedzinie prawa pracy, dzięki któremu pracodawcy otrzymują informacje dotyczące czasu pracy i jego ewidencji oraz obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy. W zakres takich szkoleń wchodzi jeszcze omówienie świadczeń, które wiążą się ze stosunkiem pracy, urlopów pracowniczych czy praw i obowiązków, które dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracowników.