1

Na czym polega nadzór BHP?  

Bezpieczeństwo pracowników oraz miejsc pracy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

BHP procedury

Bezpieczeństwo pracowników oraz miejsc pracy jest priorytetem każdego przedsiębiorcy.

Jednak aby tak było, niezbędnym jest dopilnowanie wielu kwestii. Mowa tutaj oczywiście o nadzorze BHP, w którego zakres wchodzi wiele czynności. Ma on przede wszystkim zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przygotować pracowników na zagrożenia, które potencjalnie mogą się pojawić. Aby przebiegał sprawnie, a koszty z nim związane były zoptymalizowane, warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej w tym zakresie. Jakie czynności składają się na służbę BHP?

Szkolenia BHP i okresowa weryfikacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Jednym z najważniejszych elementów nadzoru BHP jest przeprowadzanie szkoleń BHP w Katowicach dla całej kadry (pracodawców, kierowników i pracowników). Są one niezbędne, aby nowo zatrudnione osoby mogły rozpocząć pracę. Takie szkolenia muszą odbywać się również cyklicznie dla pracującej już kadry. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie pracowników z zasadami BHP, które obowiązują w danym zakładzie pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W ramach służby BHP wykonywane są również regularne audyty warunków pracy. Kolejną kwestią jest okresowa aktualizacja przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu. Obejmują one przede wszystkim wyposażenie w gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe, warunki i organizację ewakuacji, sposoby zabezpieczenia prac, którym zagraża pożar czy sposoby konserwacji i przeglądów technicznych sprzętu przeciwpożarowego.

Zawodowe ryzyko i jego ocena oraz doradztwo w dziedzinie prawa pracy

Aby służba BHP była skuteczna, niezbędna jest analiza, której podstawą jest opracowanie etapów oceny ryzyka zawodowego. Mowa tutaj o właściwym określeniu zagrożenia w danym środowisku pracy i analizie ryzyka. Ważne jest również rozpoznanie zagrożeń, które mogą pojawić się na danym środowisku pracy, np. wypadków i chorób zawodowych. W ramach usług, które świadczy nasza firma, sprawdzamy również ergonomię stanowisk pracy i prowadzimy niezbędne rejestry. Kolejną kwestią jest doradztwo w dziedzinie prawa pracy, dzięki któremu pracodawcy otrzymują informacje dotyczące czasu pracy i jego ewidencji oraz obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy. W zakres takich szkoleń wchodzi jeszcze omówienie świadczeń, które wiążą się ze stosunkiem pracy, urlopów pracowniczych czy praw i obowiązków, które dotyczą zarówno pracodawcy, jak i pracowników.