1

Szkolenie BHP a zmiana pracodawcy

zasady

Kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w nowym miejscu pracy ma przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest ponowne odbycie szkolenia BHP przy zmianie pracodawcy, szczególnie jeśli w nowym miejscu będą pracować na tym samym stanowisku.

Przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych. Szkolenie to jest istotne zarówno dla osób podejmujących pracę na stanowiskach biurowych, jak i dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o wyższym ryzyku wypadków przy pracy. Podczas zmiany pracodawcy, niezależnie od wykonywanego zawodu, konieczne jest odbycie szkolenia BHP u nowego pracodawcy. 

Jeśli osoba zmieniająca pracę ma wcześniejsze doświadczenie oraz wiedzę z zakresu BHP, może ona być niewystarczająca lub nieaktualna. Odbycie szkolenia BHP jest niezbędne, aby poznać aktualne przepisy oraz obowiązujące w danej firmie procedury i zagrożenia. Ewentualne zwolnienie z odbycia szkoleń BHP może dotyczyć jedynie szkoleń okresowych, o ile zostaną spełnione określone warunki. Jeśli szukasz specjalistów ds. szkoleń BHP w Katowicach, zapraszamy.

Znaczenie posiadania aktualnego szkolenia BHP

Posiadanie aktualnego szkolenia BHP może okazać się atutem na rynku pracy. Rekruterzy często doceniają kandydatów, którzy dbają o własne bezpieczeństwo oraz zdobywają fachową wiedzę z zakresu BHP. Taki przekaz świadczy o odpowiedzialności zawodowej osoby poszukującej pracy oraz o jej świadomości zagrożeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Ponadto posiadanie aktualnego szkolenia BHP może wpłynąć na nieco szybsze przystosowanie się do nowego miejsca pracy, ponieważ pracownik jest już zaznajomiony z obowiązującymi przepisami oraz procedurami.