1

Zasady BHP przy pracach na wysokości

szkolenia BHP pracy na wysokości

Zgodnie z przepisami prace na wysokościach to prace wykonywane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Pracodawcy mają obowiązek organizowania takiej pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników. Dlatego też prace na wysokości powinny być wykonywane w sposób niezmuszający do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi pracownik. Należy też zastosować specjalne środki ochrony.

Środki ochrony przy pracach na wysokościach

Do prac na wysokościach stosuje się odpowiedni sprzęt roboczy, a także środki ochrony zbiorowej (balustrady, rusztowania) oraz indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, liny, kaski, rękawice ochronne, specjalne obuwie). Parametry sprzętu roboczego muszą być dostosowane do charakteru pracy oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników. Należy również wybrać najbardziej odpowiednie środki umożliwiające bezpieczny dostęp do miejsc pracy na wysokości, stosownie do różnicy wysokości i częstości jej pokonywania oraz czasu użytkowania tych środków. Ważne jest również, aby wybrany sprzęt roboczy i środki ochrony pracy na wysokości umożliwiały ewakuację pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa. Prace na wysokości mogą być wykonywana tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Kto może wykonywać prace na wysokościach?

Zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na wysokości. Dodatkowo każda osoba pracująca na wysokości musi przejść szkolenie BHP online lub stacjonarne, które pozwolą jej świadomie korzystać z dostępnych środków ochrony. Powinna być także zapoznana z instrukcjami i procedurami obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Niezwykle ważne jest również zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach.