1

Zasady oznaczania dróg ewakuacyjnych

znak ewakuacyjny

Odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych może uratować życie wielu ludzi w sytuacji zagrożenia. W niniejszym artykule omówimy zasady oznaczania dróg ewakuacyjnych oraz tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów, które mają na celu zapewnienie efektywnej i szybkiej ewakuacji.

Podstawowe zasady oznaczania dróg ewakuacyjnych

Zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne powinny być wyraźne i łatwe do zidentyfikowania dla wszystkich użytkowników obiektu. Należy je oznaczać znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i podświetlanymi przedstawiającymi powszechnie rozpoznawalne symbole. Przykładem takich znaków są strzałki wskazujące kierunek ewakuacji, oznaczenia wyjść ewakuacyjnych, a także piktogramy informujące o obecności urządzeń przeciwpożarowych. Powinny być one zamieszczane na ścianach na wysokości około 150 cm od podłogi lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości ponad 200 cm od podłogi. W przypadku budynków wielopoziomowych należy także zadbać o zastosowanie oznaczeń na każdym piętrze oraz przy schodach i windach. Ważne jest również umieszczenie oznaczeń w taki sposób, aby wskazywały one jednoznacznie kierunek ewakuacji, szczególnie na skrzyżowaniach i zakrętach dróg ewakuacyjnych.

Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Kolejnym istotnym elementem są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów, których tworzenie należy powierzyć specjalistom z odpowiednimi kwalifikacjami. Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podczas ewakuacji, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów muszą być regularnie aktualizowane. Aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa mają na celu uwzględnienie nowych rozwiązań technologicznych oraz dostosowanie ich do zmieniających się warunków użytkowania obiektów. Są szczególnie ważne w przypadku przebudowy budynku lub zamontowania nowych systemów alarmowych, czujników dymu czy sygnalizacji głosowej.