System Zarządzania BHP — prawidłowe funkcjonowanie firmy

System Zarządzania BHP jest niezbędny do utrzymania odpowiednich warunków pracy. Jego wdrożenie wymaga między innymi zaangażowania pracowników, przeprowadzania audytów i stworzenia dokumentacji. Zapewniamy pełne wsparcie w tym procesie.

Ryzyko zawodowe BHP

System Zarządzania BHP jest konieczny praktycznie w każdej większej firmie.
Jego zalety to:

 • wzrost poziomu bezpieczeństwa,
 • stworzenie skutecznych procedur zapobiegających wypadkom (obniża to składki na ubezpieczenie wypadkowe),
 • wzrost wydajności oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych z odszkodowań za niezdolność do pracy,
 • obniżenie kosztów odszkodowań z tytułu utraty zdrowia lub życia,
 • łatwiejsze planowanie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznej pracy,
 • wymierne korzyści zdrowotne i socjalne.

Ochrona środowiska

Naszym zadaniem jest pomoc w ustaleniu wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Przygotowujemy również operaty wodnoprawne czy uzgodnienia.

Nasze usługi obejmują:

 • przygotowanie opracowań środowiskowych oraz dokumentacji, która jest konieczna do oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w celu jego ochrony,
 • sporządzanie dokumentacji środowiskowej w celu uzyskania decyzji administracyjnych odnoszących się do ochrony i korzystania ze środowiska,
 • naliczanie opłat środowiskowych,
 • wykonanie sprawozdań do urzędów marszałkowskich,
 • sporządzanie programów ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,
 • przeprowadzanie przeglądów i audytów ekologicznych,
 • mierzenie hałasu i zapylenia środowiskowego na stanowiskach pracy oraz ich wpływu na zatrudnionych.