Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne grupa 2

100,00

Szkolenie odbywa się na naszej platformie elektronicznej

Szkolenie dla Grupy 2 tzw. grupy „cieplnej”. Osoby, które posiadają uprawnienia energetyczne w grupie mogą używać urządzeń,  przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Regulamin Sklepu

Opis

Pełen wykaz rodzajów urządzeń, przy których wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych świadectwem został zamieszczony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).