(RU) Начальный инструктаж по технике безопасности и гигиене труда для физических работников (wstępne)

60,00 

Szkolenia BHP reguluje przepis z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia wstępne dla pracowników musi być oparte o indywidualne grupy stanowiska pracy.

Kategoria:
Regulamin Sklepu

Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.