1

Jakie instrukcje Bhp na stanowisku pracy ?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów KP jest opracowanie instrukcji stanowiskowych. Mają to być instrukcje bezpiecznej obsługi i użytkowania urządzeń, maszyn i narzędzi a także  procesów pracy na tych stanowiskach. Służymy pomocą w opracowywaniu Instrukcji bezpiecznej pracy, w tym instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Instrukcja Bhp powinna zawierać: możliwość identyfikacji maszyny. jej przeznaczenie. parametry […]

procedury dla instrukcji Bhp" alt="">

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów KP jest opracowanie instrukcji stanowiskowych.

Mają to być instrukcje bezpiecznej obsługi i użytkowania urządzeń, maszyn i narzędzi a także  procesów pracy na tych stanowiskach.

Służymy pomocą w opracowywaniu Instrukcji bezpiecznej pracy, w tym instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

Instrukcja Bhp powinna zawierać:

 • możliwość identyfikacji maszyny.
 • jej przeznaczenie.
 • parametry techniczne i specyfikację technologiczną.
 • warunki składowania maszyny.
 • warunki jej przemieszczania i przechowywania .
 • sposoby instalacji i przekazanie do eksploatacji wraz z warunkami środowiskowymi (wpływem maszyny na środowisko), oraz zasilaniem.
 • charakterystyka maszyny i procesu technologicznego.
 • opis, budowa, w tym elementy sterownicze, sygnalizacja, osłony i osprzęt zabezpieczając.
 • znaki i barwy bezpieczeństwa.
 • instrukcja dla poszczególnych czynności na stanowisku pracy pracy, takich jak:
  – uruchomienie maszyny,
  – postępowanie w trakcie użytkowania,
  – załączanie, wyłączenie,
  – postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • zagrożenia od pracującej maszyny.
 • niedozwolone postępowania podczas użytkowania maszyny.
 • sposoby usuwania potencjalnej awarii.
 • ochrony zbiorowe.
 • środki ochrony indywidualnej.
 • instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • częstotliwość konserwacji maszyny.
 • przeglądy techniczne.
 • transport po drogach wewnątrz zakładowych.
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • wyłączenie z ruchu.
 • demontaż, magazynowanie i złomowanie.

Instrukcja Bhp obsługi zawiera:

 1. opis elementów sterowniczych.
 2. instrukcję postępowania podczas pracy.
 3. instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:
  – wymagane kwalifikacje pracownika obsługującego maszynę lub urządzenie,
  – oczekiwane czynności przed przystąpieniem do jej obsługi,
  – czynności przed uruchomieniem maszyny lub urządzenia,
  – czynności podczas pracy i obsługi maszyny lub urządzenia,
  – czynności zabronione,
  – czynności po zakończeniu pracy.
 4. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń takich jak:
  wypadek,
  – pożar,
  – wybuch,
  porażenie prądem elektrycznym.