Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy

50,00 

W miejscu pracy często wykorzystuje i poszukuje się pracowników o silnych umiejętnościach interpersonalnych, którzy będą dobrze współpracować i komunikować się z kolegami. Są oni gwarancją sukcesu.

Regulamin Sklepu

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między dwiema lub więcej osobami. Jest to również obszar badań, który ma na celu zrozumienie, w jaki sposób ludzie wykorzystują werbalne i niewerbalne wskazówki, aby osiągnąć wiele osobistych i relacyjnych celów.