A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee

70,00 

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).

Regulamin Sklepu

Szkolenie odbywa się na naszej platformie elektronicznej

W ramach swoich obowiązków osoby zobowiązane są do prowadzenia instruktaży przy gotowiącego na danych stanowiskach pracy przy zatrudnianiu nowych pracowników lub przenoszonych do innych stanowiskach pracy, jak również  w ramach zmiany warunków techniczno-organizacyjnych (np. zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia nowych maszyn lub urządzeń czy reorganizacji stanowisk pracy).

Podstawa zgodnie z podstawą prawną
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.