Szkolenia okresowe BHP ENG

Szkolenia okresowe BHP – ENG – sklep online

Przeprowadzamy okresowe szkolenia BHP w języku angielskim dla pracowników administracyjnych, inżynierów i techników, robotników, a także pracodawców i kadry kierowniczej. Szkolenia mają na celu zaznajomienie pracowników ze specyfiką środowiska pracy w aspekcie BHP, w tym m.in. zapoznanie z czynnikami szkodliwymi, występujących na stanowisku pracy oraz sposobami eliminowania źródeł zagrożenia. Oferujemy badania okresowe BHP w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego w trybie online (za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którzy objęci są wymogiem odbywania szkolenia formie instruktażu na stanowisku pracy).

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w języku angielskim

Przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek odbywania okresowych szkoleń BHP. Pracodawcy i kadra kierownicza odpowiedzialni są również za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązkiem pracodawcy oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest dążenie do poprawy warunków pracy, w tym m.in. kształtowania ergonomicznych stanowisk pracy w celu minimalizowania ryzyka występowania wypadków przy pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń BHP w języku angielskim dla pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Największą aktywność szkoleniową wykazujemy na terenie Śląska i Małopolski, ale nasza oferta szkoleń skierowana jest do wszystkich zainteresowanych Klientów. Przeprowadzamy również szkolenia BHP online.

Szkolenia okresowe BHP – ENG – kup online

Zapraszamy na stronę naszego sklepu internetowego. Oprócz szkoleń okresowych BHP w języku angielskim znajdziesz także szkolenia BHP w języku ukraińskim oraz rosyjskim, powstałe głównie z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających wielu obcokrajowców. Nauka w rodzimym języku zapewnia lepsze zrozumienie szczegółów. Szkolenia BHP w formie e-learningu przynoszą wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Przede wszystkim dają możliwość natychmiastowego dostępu do szkoleń z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dodatkowo uczestnicy oszczędzają czas oraz koszty, jakie wiążą się z dojazdami na szkolenia stacjonarne. Platformy e-learningowe umożliwiają łatwe i przyjemne przyswajanie wiedzy w interaktywnej formie.