Szkolenia dla pracowników masarni

Szkolenia BHP dla pracowników masarni i ubojni

Szkolenia BHP dla pracowników masarni i ubojni dotyczą pracowników zatrudnianych m.in. przy przetwórstwie i konserwacji mięsa oraz produkcji wyrobów mięsnych. Prowadzone przez nas szkolenia okresowe BHP uwzględniają specyfikę środowiska pracy w masarni
i ubojni oraz czynniki, związane z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Szkolenia BHP obejmują omówienie sposobów, które mają na celu zminimalizowanie zagrożeń w miejscu pracy i podniesienie bezpieczeństwa pracy.

Zasady BHP w masarni i ubojni

Podczas organizowanych przez nas szkoleń omawiane są szczegółowe zasady BHP w masarni i ubojni, które obejmują m.in. wymogi dotyczące pomieszczeń masarni i ubojni oraz warunków, jakie powinny być w nich zachowane, a także omówienie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy oraz wymaganych środków ochrony osobistej. W naszej ofercie mamy szkolenia:  okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
w ubojniach i masarniach.