Szkolenia BHP RU

Szkolenia BHP – RU – sklep online

Organizujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP w języku rosyjskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia BHP są przeprowadzane na podstawie uzgodnionego z pracodawcą programu i w oparciu o programy szkolenia BHP określone w przepisach prawa. Szkolenia okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych mają formę instruktażu przeprowadzanego na stanowisku pracy.

Co oferujemy w ramach szkoleń BHP dla pracowników z Rosji?

Nasze szkolenia BHP dla pracowników z Rosji prowadzone są w języku rosyjskim. Organizujemy również szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy oraz dla pracowników angielskojęzycznych. Podczas szkoleń korzystamy z bogatych materiałów dydaktycznych, w tym multimedialnych. Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników obcojęzycznych. Szkolenia BHP obejmują zaznajomienie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia BHP – kup online!

W wielu zakładach pracy pracują osoby mówiące w językach obcych, co może stanowić wyzwanie dla całego zespołu. Jednym ze sposobów na lepszą adaptację obcokrajowców są szkolenia BHP w rodzimych językach. W naszej ofercie oprócz szkoleń BHP w języku rosyjskim w sklepie online można dostać szkolenia w języku ukraińskim, angielskim i polskim. Są wśród nich także szkolenia związane z konkretnymi zagrożeniami, na przykład szkolenie prewencyjne z COVID-19. Dla wielu wielokulturowych zespołów w kraju oraz za granicą szkolenia w ich rodzimych językach to klucz do zmniejszenia ryzyka wypadków i niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy. Wpływają one na efektywniejsze rozwiązywanie problemów oraz budowanie dobrych relacji.