Szkolenia BHP RU

Szkolenia BHP – RU

Organizujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP w języku rosyjskim dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia BHP są przeprowadzane na podstawie uzgodnionego z pracodawcą programu i w oparciu o programy szkolenia BHP określone w przepisach prawa. Szkolenia okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych mają formę instruktażu przeprowadzanego na stanowisku pracy.

Co oferujemy w ramach szkoleń BHP dla pracowników z Rosji?

Nasze szkolenia BHP dla pracowników z Rosji prowadzone są w języku rosyjskim. Organizujemy również szkolenia BHP dla pracowników z Ukrainy oraz dla pracowników angielskojęzycznych. Podczas szkoleń korzystamy z bogatych materiałów dydaktycznych, w tym multimedialnych. Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników obcojęzycznych. Szkolenia BHP obejmują zaznajomienie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.