Szkolenia wstępne PL + EN

Szkolenia wstępne BHP – sklep online

Szkolenie wstępne BHP to jeden z podstawowych obowiązków, który dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców, rozpoczynających pracę w firmie lub na własny rachunek. Przepisy prawa narzucają konkretne terminy na odbycie szkolenia wstępnego BHP. Pierwsze szkolenie okrersowe BHP musi być zorganizowane do 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia przez pracownika, natomiast w przypadku kadry kierowniczej oraz osób, które podjęły działalność gospodarczą okres ten skrócony jest do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie wstępne BHP ma formę instruktażu i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny),
 • zkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy).

Odbycie szkolenia wstępnego w zakresie BHP jest również obowiązkiem pracownika. Szkolenie ma na celu należyte przygotowanie pracownika do wykonywania pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zaznajomienie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek udziału w szkoleniu wstępnym BHP dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy,
w tym również:

 • pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania pracy,
 • studentów,
 • stażystów,
 • praktykantów.

Jakiego rodzaju szkolenia wstępne BHP organizujemy?

W naszym katalogu szkoleń wstępnych BHP znajdują się szkolenia, przeznaczone dla poszczególnych grup pracowników, zróżnicowane ze względu na specyfikę środowiska pracy oraz ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Są to szkolenia wstępne:

 • dla pracowników administracyjno – biurowych,
 • dla inżynierów i techników, bez względu na specjalizację,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracodawcy.

Szkolenie BHP pracodawców mogą prowadzić jednostki organizacyjne, które wykonują działalność szkoleniową w zakresie BHP. Przeprowadzamy również szkolenia okresowe BHP, w tym szkolenia okresowe BHP w języku angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych szkoleń. Są wśród nich m.in. szkolenia wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych, dla inżynierów i wielu innych pracowników.

Szkolenia wstępne BHP – kup online i ucz się online!

Jedną z głównych zalet szkoleń wstępnych BHP w sklepie online działających na platformach e-learningowychjest ich dostępność. Pracownicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala im na lepsze dostosowanie nauki do swojego planu dnia. Szkolenia online nie wymagają organizacji specjalnego pomieszczenia, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Inną ważną zaletą szkoleń BHP online jest ich interaktywność. Platformy e-learningowe oferują często testy, dzięki którym pracownicy mogą sprawdzić swoją wiedzę. Dzięki temu każdy uczestnik kursu może uczyć się w swoim tempie i na swoim poziomie.