Szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych

50,00 

Głównym założeniem szkolenia wstępnego ogólnego jest zaznajomienie pracownika z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz z zasadami pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do pracy m.in: nowo zatrudnieni pracownicy.

Regulamin Sklepu

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

– oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
– kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
– ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
– postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.