Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji

70,00 

 

Zapoznaj się z podstawową wiedzą na temat szkolenia ppoż. Z naszymi materiałami i po spotkaniach z fachowcami z rejonu śląskiego dowiesz się jak zachować się w sytuacji pożaru. Szkolenie PPOŻ w BHP-Inka stanowią część szkolenia podstawowego i są obowiązkowe dla wszystkich nowo-zatrudnionych osób ale także dla praktykantów.

Zagadnienia szkoleniowe

Obowiązujące przepisy oraz instrukcje ppoż.; zagrożenia pożarowe oraz przyczyna powstawania pożarów ze szczególnym uwzględnieniem zajmowanego stanowiska pracy.

Zagadnienia szkoleniowe

Zasady alarmowania straży pożarnej na wypadek pożaru; obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego; ogólne zasady postępowania w razie powstania pożaru oraz sposoby jego ograniczania.

Szkolenia ppoż muszą być dostosowane do stanowiska pracy

Konkretny zakres materiału szkolenia przeciwpożarowego nie jest ustalony, jednak wiemy, że zagadnienia na tym szkoleniu muszą być dostosowane do stanowiska danego pracownika.

Zabezpieczenia PPOŻ

1. przepusty przeciwpożarowe, 2. zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowych, 3. zabezpieczenie ppoż szachtów oddymiających, 4. konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego.

Kategoria:
Regulamin Sklepu

Szkolenie odbywa się online na naszej platformie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Według art. 207 PKT1. §1. kodeksu pracy pracodawca musi wyznaczyć pracowników, którzy będą zobowiązani do zarządzania podczas pożaru i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji.

Zajmujemy się sporządzaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów.