Szkolenia okresowe BHP ENG

Szkolenia okresowe BHP – ENG

Przeprowadzamy okresowe szkolenia BHP w języku angielskim dla pracowników administracyjnych, inżynierów i techników, robotników, a także pracodawców i kadry kierowniczej. Szkolenia mają na celu zaznajomienie pracowników ze specyfiką środowiska pracy w aspekcie BHP, w tym m.in. zapoznanie z czynnikami szkodliwymi, występujących na stanowisku pracy oraz sposobami eliminowania źródeł zagrożenia. Oferujemy badania okresowe BHP w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego w trybie online (za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którzy objęci są wymogiem odbywania szkolenia formie instruktażu na stanowisku pracy).

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców w języku angielskim

Przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek odbywania okresowych szkoleń BHP. Pracodawcy i kadra kierownicza odpowiedzialni są również za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązkiem pracodawcy oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest dążenie do poprawy warunków pracy, w tym m.in. kształtowania ergonomicznych stanowisk pracy w celu minimalizowania ryzyka występowania wypadków przy pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń BHP w języku angielskim dla pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Największą aktywność szkoleniową wykazujemy na terenie Śląska i Małopolski, ale nasza oferta szkoleń skierowana jest do wszystkich zainteresowanych Klientów. Przeprowadzamy również szkolenia BHP online.