SZKOLENIA PREWENCYJNE- stres- wypalenie-komunikacja-higiena głosu

Szkolenia prewencyjne BHP: stres, wypalenie, komunikacja, higiena głosu

W naszej ofercie szkoleń prewencyjnych BHP znajduje się szeroka oferta szkoleń związanych z problematyką stresu w pracy, wypalenia zawodowego, a także komunikacji interpersonalnej oraz higieny pracy głosem. Podczas szkoleń, dotyczących stresu i wypalenia zawodowego omawiane są przyczyny powstawania niekorzystnych zjawisk takich jak stres i wypalenie zawodowe, zagrożenia z nimi związane oraz sposoby ich eliminacji. Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej mają na celu usprawnienie komunikacji między pracownikami poprzez przekazanie technik, ułatwiających minimalizowanie sytuacji konfliktowych i stresogennych w miejscu pracy. Pracownicy, dla których głos jest codziennym narzędziem pracy mogą poznać uwarunkowania, mające wpływ na kondycję aparatu mowy na szkoleniach z higieny pracy głosem. Organizowane przez nas szkolenia prewencyjne BHP, w tym również szkolenia prewencyjne z COVID-19 przeznaczone są dla pracowników oraz dla kadry menedżerskiej. Przeprowadzamy szkolenia BHP przez Internet jak i w trybie stacjonarnym.