Szkolenia SEP

Szkolenia SEP

Organizowane przez naszą firmę szkolenia SEP, umożliwiają zdobycie uprawnień w zakresie obsługi, dozoru i eksploatacji urządzeń sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych. Nasze specjalistyczne kursy pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną, potrzebną do wykonywania pracy przy sieciach elektrycznych, energetycznych i gazowych, a także umiejętności niezbędne na stanowisku pracy.

Czego dotyczą uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP można zdobyć podczas naszych szkoleń, które prowadzone są w trzech zakresach tematycznych:

  • G1 – szkolenia elektryczne w zakresie obsługi instalacji, dozoru lub eksploatacji urządzeń sieci elektroenergetycznych,
  • G2 – szkolenia energetyczne w zakresie obsługi instalacji, dozoru lub eksploatacji urządzeń sieci cieplnych,
  • G3 – szkolenia gazowe w zakresie obsługi instalacji, dozoru lub eksploatacji urządzeń sieci gazowych.

Każde szkolenie SEP kończy się egzaminem państwowym, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik kursu otrzymuje certyfikat, potwierdzający uprawnienia do pracy przy odpowiednich do tematyki kursu urządzeniach.