Methodology of conducting workplace training

120,00 

Szkolenie odbywa się na naszej platformie elektronicznej

W ramach swoich obowiązków osoby zobowiązane są do prowadzenia instruktaży przy gotowiącego na danych stanowiskach pracy przy zatrudnianiu nowych pracowników lub przenoszonych do innych stanowiskach pracy, jak również  w ramach zmiany warunków techniczno-organizacyjnych (np. zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia nowych maszyn lub urządzeń czy reorganizacji stanowisk pracy).

Podstawa zgodnie z podstawą prawną
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin Sklepu

We invite you to undertake compulsory training in the field of occupational safety and health, organized in the form of self-directed education, in accordance with the Ordinance of the Minister of Economy and Labor of 27 July 2004 on compulsory OSH training (Journal of Laws of 2004, No. 180 , item 1860 with later amendments).