Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Promocja!

Original price was: 120,00 zł.Current price is: 90,00 zł.

1.Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– nadzoru i kontroli warunków pracy,

Regulamin Sklepu

Szkolenie odbywa się przez nasza platformę elektroniczną

Szkolenie okresowe przewidziane jest między innymi dla konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, techników, technologów, projektantów, architektów, organizatorów produkcji oraz innych pracowników zakładów o charakterze inżynieryjno-technicznym

Reguluje to podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)